Η Ελληνική Τράπεζα επαναπιστοποιήθηκε με το διεθνές πρότυπο ISO 50001

{loadposition ba_textlink}

Σε σημερινή ανακοίνωση, η Ελληνική Τράπεζα αναφέρει ότι το Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001: 2011 έχει ως πεδίο δράσης ολόκληρο τον Όμιλο της Ελληνικής με σημαντικό παράγοντα την ευαισθητοποίηση, τη συνεισφορά και γενικότερα την εμπλοκή όλου του προσωπικού.

Προσθέτει ότι “απευθύνεται σε όλες τις υπηρεσίες και τα κτήριά της, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου, και τους προσφέρει μία συστηματική προσέγγιση για τη διαρκή βελτίωση των επιδόσεών τους σε θέματα ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης, χρήσης και κατανάλωσης”.

Αναφέρει ότι η συνεχής εφαρμογή ορθολογιστικής και συνεπούς ενεργειακής διαχείρισης, αποφέρει σημαντικά οφέλη, όπως τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την καθιέρωση ορθών ενεργειακών πρακτικών και τη μείωση των εκπομπών αερίου του Θερμοκηπίου.

Η Ελληνική Τράπεζα αναφέρει ότι η πιστοποίηση με το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001: 2011, απονεμήθηκε στη διάρκεια της Ετήσιας Εκδήλωσης Ποιότητας, η οποία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Λευκωσία και διοργανώθηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης και την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης.

Η απονομή των πιστοποιητικών έγινε από τον Υπουργό Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη και εκ μέρους της Ελληνικής Τράπεζας την πιστοποίηση παρέλαβε ο Ανώτατος Διευθυντής Λειτουργικής Υποστήριξης, Φοίβος Λεοντίου.

Πηγή: KYΠΕ