Ικανοποίηση ΣτΕ για υλοποίηση απόφασης ΕΔΑΔ από Λευκωσία

{loadposition ba_textlink}

Επαρκή κρίνει η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) τα ατομικά μέτρα που έλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία για ικανοποίηση ομάδας αιτητών ασύλου, τους οποίους δικαίωσε το ΕΔΑΔ το 2013, σε μια υπόθεση παράνομης κράτησης με αναποτελεσματική πρόσβαση σε ένδικα μέσα.

Πρόκειται για την απόφαση στην ομαδική προσφυγή «Μ.Α. εναντίον Κύπρου», η υλοποίηση της οποίας εξετάστηκε από τους μόνιμους αντιπροσώπους των 47 κρατών μελών, που συνεδρίασαν μεταξύ 8 και 10 Μαρτίου, στο Στρασβούργο.

Σύμφωνα με την απόφαση, όλοι οι αιτητές έχουν αφεθεί ελεύθεροι, ενώ όσον αφορά τον αιτητή Μ.Α. αναφέρεται ότι του έχει παρασχεθεί καθεστώς πρόσφυγα και δεν κινδυνεύει πλέον με απέλαση, ενώ η αποζημίωση που του επιδίκασε το δικαστήριο, έχει ήδη καταβληθεί. Προστίθεται ότι το ΣτΕ δεν κρίνει ότι είναι αναγκαία η λήψη περαιτέρω ατομικών μέτρων.

Στα γενικότερα μέτρα, το ΣτΕ χαιρετίζει την απόφαση της Κύπρου για σύσταση διοικητικού δικαστηρίου, που θα επιτρέπει την ταχύτερη εξέταση ενστάσεων για διαταγές κράτησης, καθώς και την προτεινόμενη τροποποίηση του περί προσφύγων Νόμου, ώστε παρόμοια αιτήματα να εξετάζονται το αργότερο εντός τεσσάρων εβδομάδων.

Κάλεσε τέλος τις κυπριακές αρχές να διασφαλίσουν την υλοποίηση των μέτρων αυτών το γρηγορότερο.

Πηγή: KYΠΕ