Υπ. Εργασίας: “Η Κυβέρνηση είχε θέσει ως κύριο μέλημα την επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων”

{loadposition ba_textlink}

Η Κύπρος έχει μακρά παράδοση στην αξιοποίηση του κοινωνικού διαλόγου για εξεύρεση και εφαρμογή αμοιβαία αποδεκτών ρυθμίσεων, είπε η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου, σε χαιρετισμό της στην στην Ετήσια Συνέλευση της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Εργαζομένων στις Τηλεπικοινωνίες ΑΣΕΤ-ΑΤΗΚ, τον οποίο διάβασε ο Διευθυντής του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Θεοφάνης Τρύφωνος.

Η κ. Αιμιλιανίδου τόνισε, παράλληλα, την αυστηρή προσήλωσή του Υπουργείου της στη διατήρηση και την ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους, «γιατί πιστεύουμε ακράδαντα πως μόνο μέσω αυτής της συνεργασίας μπορούμε να επιτύχουμε συλλογικά την ανόρθωση της οικονομίας μας, την εξασφάλιση αξιοπρεπούς απασχόλησης για όλους και τη διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης, μέσα από ένα ορθολογικό, σύγχρονο και ισόρροπο πλαίσιο κοινωνικο-οικονομικής πολιτικής», όπως είπε.

Ανέφερε, επίσης, ότι η ετήσια συνέλευση της ΑΣΕΤ-ΑΤΗΚ πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερη περίοδο κατά την οποία η Κύπρος, μέσα από σκληρή και σοβαρή δουλειά έχει πετύχει την έξοδό της από το οικονομικό πρόγραμμα του Μνημονίου για αναχρηματοδότηση της οικονομίας της.

«Από την αρχή της θητείας της, η Κυβέρνηση είχε θέσει ως κύριο μέλημα την επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων και τη σταθεροποίηση της οικονομίας μας, με τελικό στόχο την επαναφορά της Κύπρου σε αναπτυξιακούς ρυθμούς. Με τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που θα συνδράμουν στην επίτευξη του στόχου της οικονομικής εξυγίανσης, η Κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για αναζωογόνηση της αγοράς εργασίας και κατ’ επέκταση, τη μείωση της ανεργίας. Ενδεικτικά αναφέρω τη μαζική συμμετοχή ανέργων πτυχιούχων στα προγράμματα που υλοποιούνται μέσω της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και τα προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης που προσφέρονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων», συμπλήρωσε.

Η κ. Αιμιλιανίδου ανέφερε ότι μη παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι η ανάπτυξη μπορεί μόνο να επιτευχθεί μέσα από την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η Κυβέρνηση προχώρησε, σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε μεταρρύθμιση του συστήματος πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης, κατοχυρώνοντας σε κάθε άτομο ή οικογενειακή μονάδα ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης, στη βάση εύλογων κριτηρίων.

«Η έξοδος από την οικονομική ύφεση, ωστόσο, δεν ήταν και δεν είναι εύκολη. Οι θυσίες, στις οποίες έχει υποβληθεί η κοινωνία μας, είναι μεγάλες και ως εκ τούτου χρειάζεται έντονη προσπάθεια για να υπερβούμε τις συνέπειες που έχει αφήσει η ύφεση και να μεταβούμε σταδιακά στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη. Για τη διαχείριση των επιπτώσεων αυτών, ακρογωνιαίος λίθος παραμένει ο κοινωνικός διάλογος, μέσω του οποίου επιδιώκονται λύσεις συναινετικές και κοινωνικά αποδεκτές», κατέληξε.

Πηγή: KYΠΕ