Υπό κατάρρευση ο δημόσιος τομέας της Υγείας

{loadposition ba_textlink}

Η δημόσια υγεία είναι στον αναπνευστήρας λόγω των πολιτικών λιτότητας.
Ο αγώνας των νοσηλευτών, για να αναγνωριστούν τα πτυχία τους θα μπορούσε σε άλλες εποχές να περάσει απαρατήρητος . Στη συγκεκριμένη συγκυρία, ωστόσο, απέκτησε ιστορική διάσταση. Οι νοσηλευτές επιμένουν σε κάτι που είναι και σωστό και δίκαιο .

Ο δημόσιος τομέας της Υγείας βρίσκεται όντως στην εντατική, όχι όμως εξαιτίας των νοσηλευτών και της δυναμικής διεκδίκησης των αιτημάτων τους. Βρίσκεται υπό κατάρρευση εξαιτίας των πολιτικών λιτότητας και του κουρέματος €185 τόσων εκ. από τους προϋπολογισμούς για την υγεία, την ώρα που λόγω της κρίσης αυξήθηκε δραματικά ο αριθμός των συμπολιτών μας που προσφεύγουν στο δημόσιο τομέα υγείας για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της συντριπτικής πλειοψηφίας των λειτουργών υγείας, η δημόσια υγεία βρίσκεται στο αναπνευστήρα γιατί η κοινωνική αναλγησία των κυβερνώντων και η μονομανής επιδίωξη τους να εξυπηρετήσουν μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, ασφαλιστικά και άλλα, οδήγησε στις κυπριακές καλένδες την κατά τα άλλα μνημονιακή υποχρέωση για το ΓεΣΥ και για αναδιοργάνωση – αυτονόμηση των νοσοκομείων.

Προβλήματα και αιτήματα της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ
H Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ) έχει κατ’ επανάληψη καταγράψει και υποβάλει στα αρμόδια Υπουργεία τα προβλήματα του Κλάδου καθώς και αιτήματα που αφορούν εργασιακά και άλλα θέματα. Ζητά όπως προωθηθεί άμεσα η επίλυσή τους με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων νοσηλευτηρίων και την ποιοτική προσφορά υπηρεσιών, σε μια περίοδο αύξησης της ροής των ασθενών και δηλώνει πρόθυμη και έτοιμη να στηρίξει ένα νέο μεταρρυθμιστικό σχέδιο για την Υγεία, που να εξασφαλίζει καλύτερη περίθαλψη για την πλειοψηφία των πολιτών. Ωστόσο, θεωρεί σημαντικό να ρυθμιστούν ή και να επιλυθούν τα κύρια ζητήματα που αφορούν τον Νοσηλευτικό Κλάδο και τους νοσηλευτές και να διασφαλιστεί το εργασιακό τους καθεστώς.

Θέμα 1ον: Αποπαγοποίηση 189 θέσεων μονίμου διορισμού και θέσεων προαγωγής
Αναμένει να ληφθεί παρόμοια απόφαση με εκείνη που λήφθηκε για τον κλάδο της εκπαίδευσης, η οποία και αφορά την αποπαγοποίηση μόνιμων θέσεων. Η απόφαση αυτή έχει υιοθετηθεί και από την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Ζητά την αποπαγοποίηση θέσεων για 189 επιτυχόντες στις εξετάσεις για μονιμοποίηση του έτους 2011.
Η αποπαγοποίηση αυτών των 161 θέσεων της Γενικής Νοσηλευτικής και των 28 θέσεων της Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής νομιμοποιείται και στηρίζεται στην αιτιολογία που δόθηκε και για τους εκπαιδευτικούς και στη βάση της ίσης και δίκαιης μεταχείρισης.
Σημειώνει πως το κρατικό μισθολόγιο δεν θα μεταβληθεί προς τα πάνω με τη μονιμοποίηση των 189 νοσηλευτικών λειτουργών, οι οποίοι ήδη εργάζονται στα Δημόσια Νοσηλευτήρια ως έκτακτοι αορίστου διαρκείας.
Επίσης, ζητά την αποπαγοποίηση θέσεων προαγωγής για να καλυφθούν τα διοικητικά κενά καθώς τα περισσότερα τμήματα των νοσοκομείων παραμένουν ακέφαλα.
Θέμα 2ον: Αναγνώριση μετατροπής της σύμβασης των επηρεαζόμενων νοσηλευτών από ορισμένης χρονικής διάρκειας σε αορίστου διάρκειας
Υπάρχουν έκτακτοι νοσηλευτές με το καθεστώς της σύμβασης ορισμένου χρόνου, των οποίων η σύμβαση καταχρηστικά και παράνομα δεν έχει μετατραπεί αυτοδικαίως σε αορίστου διάρκειας, μετά τη συμπλήρωση 30 μηνών στην υπηρεσία. Οι νοσηλευτές αυτοί καλύπτουν πάγιες (συνεχείς), διαρκείς και μόνιμες ανάγκες. Το δικαίωμα αυτό κατοχυρώνεται και με την πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών.
Θέμα 3ον: Έναρξη διαδικασίας γι’ αναπροσαρμογή των κλιμάκων μισθοδοσίας των νοσηλευτών
Ζητά όπως αρθεί η αδικία και η στρέβλωση που υπάρχει σε βάρος των νοσηλευτών, με την αναγνώριση των ακαδημαϊκών μας προσόντων και την έναρξη της διαδικασίας για αναβάθμιση των κλιμάκων μισθοδοσίας στην πανεπιστημιακή δομή κλιμάκων Α8-10-11. Να αναφέρουμε πως οι νοσηλευτές είναι οι μοναδικοί πτυχιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι που αμείβονται στις χαμηλές κλίμακες Α5-Α7.
Θέμα 4ον: Προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τμήματα των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων
Τα περισσότερα τμήματα των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων – κοινοτικής νοσηλευτικής και ψυχιατρικών κλινικών – είναι υποστελεχωμένα λόγω της αύξησης του αριθμού των αφυπηρετήσεων νοσηλευτών, χωρίς να αντικαθίστανται. Η δραματική αύξηση της εισροής ασθενών στα Δημόσια Νοσηλευτήρια λόγω της οικονομικής κρίσης αυξάνει συνεχώς την αναλογία ασθενών ανά νοσηλευτή, πέραν από το όριο που ορίζει ο νόμος Περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμος του 2001 (N. 90(I)/2001).

Γιατί η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ κατήλθε σε απεργιακές κινητοποιήσεις στις 22 και 23 Φεβρουαρίου
Η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών αποφάσισε να κατέλθει σε 12ώρες απεργιακές κινητοποιήσεις στις 22 και 23 Φεβρουαρίου 2016 καθώς είχε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια καλής θέλησης για ένα γόνιμο διάλογο που θα έδινε ουσιαστικές λύσεις στα ζητήματα των νοσηλευτών και των κρατικών νοσηλευτηρίων.
Η απόφασή της λήφθηκε μετά από έντονο προβληματισμό καθώς η επίσημη πλευρά κατ’ επανάληψη αρνήθηκε να συζητήσει μαζί της, παραγνωρίζοντας τις απόψεις της Συντεχνίας που εκπροσωπεί πέραν των 1600 νοσηλευτών.

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ είχε αποδείξει εμπράκτως ότι δεν επιδίωκε τη σύγκρουση αλλά την ουσιαστική διαπραγμάτευση που θα στόχευε σε άμεσες και ουσιαστικές λύσεις στα ζητήματα που είχε εγείρει εδώ και καιρό, χωρίς ανταπόκριση από την επίσημη πλευρά.
Θεώρησε πως, μετά από δυο χρόνια συζητήσεων και υποσχέσεων για προώθηση των αιτημάτων και των θεμάτων της, έφτασε η ώρα για την επίλυσή τους.

Η Συντεχνία διεκδικούσε:
• Πραγματικές και όχι μπαλωματικές λύσεις για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των δημοσίων νοσηλευτηρίων.
• Σαφείς απαντήσεις για την άμεση μετατροπή και αντικατάσταση των συμβολαίων των εκτάκτων νοσηλευτών που έχουν συμπληρώσει 30 μήνες εργασίας, και εγγυήσεις αναφορικά με τους όρους εργοδότησης τους, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου τερματισμό της παράνομης αποκοπής του 10% στα συμβόλαια των εκτάκτων μετά την παρέλευση των 24 μηνών.
• Ξεκάθαρες απαντήσεις σε σχέση με την έναρξη των διαδικασιών για την τοποθέτηση των νοσηλευτών στην πανεπιστημιακή δομή της Δημόσιας Υπηρεσίας και αναγνώριση της προσφοράς τους αρχικά, και σε κατοπινό στάδιο και εντός χρονοδιαγραμμάτων, στην οικονομική αναβάθμιση των κλιμάκων τους.
• Τον καθορισμό αντιμισθίας για το επίδομα της «αναμονής κλήσης» για τον Υπερβαρικό και την αναπροσαρμογή της αντιμισθίας για την «αναμονή κλήσης» στις αγγειογραφίες και το επίδομα επικινδυνότητας για τους θαλάμους Ψυχικής Υγείας. Τόνισε ότι οι νοσηλευτές στον Υπερβαρικό δεν αμείβονται για την υπηρεσία αυτή και στις Αγγειογραφίες αμείβονται με αμελητέο ποσό σε σχέση με άλλες ομάδες του τομέα της υγείας.
• Αποπαγοποίηση των θέσεων προαγωγής σε όλες τις δομές για να καλυφθούν οι ανάγκες της διοικητικής στελέχωσης.
• Ρητές απαντήσεις στα ζητήματα που αφορούν στην αξιολόγηση των νοσηλευτών και αναφορικά με τις θέσεις που παρουσιάζουμε σε σχέση με τα νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση στη Δημόσια Υπηρεσία, οι οποίες έχουν κατατεθεί εδώ και 6 μήνες, χωρίς καμιά απάντηση και ανταπόκριση από την επίσημη πλευρά.

Η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ) τάσσεται υπέρ του εκσυγχρονισμού και της μεταρρύθμισης στη Δημόσια Υπηρεσία, νοουμένου ότι θα αναβαθμίζεται η προσφορά προς τους πολίτες και θα εκσυγχρονίζεται το όλο σύστημα.

Θεωρεί επίσης πως ένα εκσυγχρονιστικό σύστημα στον δημόσιο τομέα θα πρέπει να διασφαλίζει την αξιοκρατία στις προσλήψεις και προαγωγές, να τερματίζει την «κουμπαροκρατία» και το ρουσφέτι και να αναβαθμίζει τα προσόντα των εργαζομένων, και όχι να τους κατατάσσει σε δυο κατηγορίες. Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ, όπως δήλωσε επανειλημμένα, δεν θα επιτρέψει την υποβάθμιση του επαγγέλματος του νοσηλευτή, σε μια περίοδο που οι συνθήκες επιβάλλουν την αναβάθμισή του, καθώς από τη μια οι νοσηλευτές αποκτούν ακαδημαϊκά προσόντα και από την άλλη καλούνται να διαδραματίσουν πρωτεύοντα ρόλο σε αλλαγές που επέρχονται στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.

Νέα αναταραχή στο χώρο της Υγείας – Σε επ’ αόριστον απεργία από τις 15 Μαρτίου οι νοσηλευτές
Πρόεδρος της Συντεχνίας Νοσηλευτών: «Ξεκάθαρη η εντολή από τα μέλη μας»

Υπέρ της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της συντεχνίας τους για επ` αόριστον απεργία, ψήφισε το 95% των νοσηλευτών της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας .

Τα αποτελέσματα ανακοίνωσε σε δηλώσεις στη Λεμεσό ο Πρόεδρος της Συντεχνίας, Παναγιώτης Γεωργίου, λέγοντας ότι «από τα 1613 μέλη, ψήφισαν οι 1493, ένα ποσοστό γύρω στο 93%. Από αυτούς που ψήφισαν, το 95% ψήφισε υπέρ της πρότασης του ΔΣ, ένα 2% εναντίον και ένα 3% ήταν λευκά και άκυρα».
Οι νοσηλευτές στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ανέφερε ο Πρόεδρος της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ, προσθέτοντας ότι αυτό που ζητούν είναι «δίκαιη και ίση μεταχείριση, έτσι ώστε να μπορούμε κι εμείς να δουλέψουμε σωστά, να προσφέρουμε».

Πρέπει συνέχισε, να επιλυθεί και το πρόβλημα της υποστελέχωσης των νοσηλευτηρίων, “έτσι ώστε να υπάρχει άμεσος θετικός αντίκτυπος και για τους ασθενείς”.
Η ΠΑΣΥΝΟ, είπε ο κ. Γεωργίου, αναμένει την Πολιτεία να τηρήσει τις υποσχέσεις της «όπως έχουμε κάνει πολλάκις εμείς οι νοσηλευτές στο παρελθόν».
«Έχουμε τηρήσει τις υποσχέσεις μας, έχουμε φανεί εντάξει προς την Πολιτεία και τους ασθενείς και αναμένουμε ανάλογη αντιμετώπιση και από την ίδια την Πολιτεία», συμπλήρωσε.

Τεντώνουν το σχοινί – Σε μια κλωστή η Υγεία

Εκατέρωθεν δηλώσεις τόσο από τα εμπλεκόμενα μέρη όσο και από πολιτικά κόμματα είδαν το φως της δημοσιότητας την τελευταία βδομάδα.

Εμπρηστικές δηλώσεις Χάρη Γεωργιάδη και Αβέρωφ Νεοφύτου κατά νοσηλευτών
Χάρης Γεωργιάδης: Δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό το αίτημα των νοσηλευτών

Ο Υπουργός Οικονομικών ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό το αίτημά των Νοσηλευτών για αναβάθμιση στις πανεπιστημιακές δομές, αφού όπως εξήγησε το οικονομικό κόστος για το κράτος θα ήταν τεράστιο.
Μιλώντας στο Πρωϊνό Δρομολόγιο του ΡΙΚ ο Χάρης Γεωργιάδης είπε ότι εκτός από τους νοσηλευτές, πτυχίο διαθέτουν οι πλείστοι στη δημόσια υπηρεσία και δεν βρίσκονται στην πανεπιστημιακή βαθμίδα.
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με ζητήματα επικαιρότητας, όπως η απόφαση των μελών της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. για επ’ αόριστον απεργία, ο κ. Υπουργός τόνισε ότι η Κυβέρνηση δεν θα λάβει αποφάσεις υπό την πίεση απεργιακών κινητοποιήσεων. «Η Κυβέρνηση λαμβάνει αποφάσεις μετρώντας δυνατότητες, αξιολογώντας δεδομένα και μέσα από τον διάλογο και όχι μέσα από εκβιασμούς. Συνεπώς αυτή είναι η απάντησή μου», υπογράμμισε, συμπληρώνοντας ότι «με την εκπλήρωση του αιτήματός τους θα είχαμε ένα ετήσιο κόστος πέρα των 40 εκ. και θα ανοίγαμε δικαιολογημένα περιθώριο για χιλιάδες άλλους, σε άλλες θέσεις, για παράδειγμα στην Αστυνομία να ζητήσουν το ίδιο.

Έχουμε δείξει και μάλιστα πολύ πρόσφατα ότι μέσα από τον διάλογο διαχρονικά προβλήματα στην υγεία τα αντιμετωπίζουμε. Εκεί που για χρόνια εργαζόντουσαν με δεκαπενθήμερα και βραχυπρόθεσμα συμβόλαια θα προχωρήσουμε σε μια οριστική ρύθμιση. Εκεί που ισχυρίζονταν κάποιοι ότι είχε μειωθεί το προσωπικό στα νοσοκομεία μας τα τελευταία χρόνια, με δεδομένα και αριθμούς δείξαμε ότι δεν έχει μειωθεί καθόλου ο αριθμός των εργαζομένων. Εκεί που μας έλεγαν ότι έχει δραματικά αυξηθεί η δουλειά στα νοσοκομεία και πάλι με νούμερα, έχουμε δείξει ότι όχι μόνο δεν έχει αυξηθεί αλλά κατ’ ακρίβειαν έχει μειωθεί στα νοσοκομεία η δουλειά τα τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά πιστεύουμε ότι υπάρχει η ανάγκη για μια σοβαρή αλλαγή σε δομές και διαδικασίες που αφορούν και τους εργαζόμενους. Έχουμε δείξει συγκεκριμένα δείγματα γραφής με ένα πολύ ικανοποιητικό τρόπο και για τους ίδιους. Θα προχωρήσουμε με την πρόταση για την αυτονόμηση των νοσοκομείων που είναι αυτή που θα θέσει και τα εργασιακά σε μια καινούρια βάση».

Καταλήγοντας, ερωτηθείς εάν επιταχύνονται οι εργασίες για την αυτονόμηση των νοσοκομείων, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε: «Προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζεται η Κυβέρνηση. Έλεγα τις προάλλες και θα το επαναλάβω ότι: Είναι αδιανόητο να χρειάζεται να προσλάβει ένα νοσοκομείο πέντε γιατρούς, τρεις νοσηλευτές, και πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία έγκρισης από το ένα Υπουργείο, έγκριση από το άλλο Υπουργείο, έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, έγκριση από την Βουλή. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Δεν αρνούμαι ότι μπορεί να προκύψει η ανάγκη ένα νοσοκομείο να χρειαστεί έναν γιατρό κάποιας ειδικότητας, κάποιους νοσηλευτές για ένα τμήμα. Αυτά ένα νοσοκομείο αυτονομημένο μπορεί και είναι σε θέση να τα πραγματοποιεί ακαριαία και όχι με τις προβληματικές διαδικασίες της δημόσιας υπηρεσίας. Δεν λειτουργούν έτσι τα νοσοκομεία πουθενά στον κόσμο, ούτε όμως μπορούμε να κρατούμε τα προβλήματα της δημόσιας υπηρεσίας και να θέλουμε συνεχώς διεύρυνση των ωφελημάτων και είμαστε έτοιμοι μάλιστα και περισσότερα κονδύλια να διαθέσουμε αν είναι να προχωρήσουμε στις αλλαγές και στις μεταρρυθμίσεις. Όχι όμως να πληρώνουμε για να μην προχωρήσει και να μην αλλάξει τίποτα. Αυτή είναι η διαφορά».

Άμεση η αντίδραση της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ στις δηλώσεις Αβέρωφ Νεοφύτου.
«Οι νοσηλευτές υπόκεινται σε άδικη και άνιση μεταχείριση από τον εργοδότη».
Η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ), απαντώντας στις δηλώσεις του Προέδρου του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, αναφέρει ότι «οι νοσηλευτές υπόκεινται σε άδικη και άνιση μεταχείριση από τον εργοδότη, το κράτος/πολιτεία, έναντι των άλλων εργαζομένων που κατέχουν τα ίδια ή τουλάχιστον ισότιμα επιστημονικά προσόντα».
Σε ανακοίνωσή της, η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ αναφέρει ότι «μετά λύπης μας ακούσαμε τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ κ. Αβέρωφ Νεοφύτου να δηλώνει πως έχουμε χάσει το μέτρο. Μίλησε για κατάργηση της κοινωνικής δικαιοσύνης όταν την ίδια ώρα η Πολιτεία αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη ομάδα της υγείας, τους νοσηλευτές, ως εργαζομένους δευτέρας διαλογής».

Τα τελευταία τρία χρόνια, σημειώνεται, ο κυπριακός λαός βίωσε και βιώνει μια κατάσταση για την οποία δεν φταίνε οι δημόσιοι υπάλληλοι και ειδικότερα οι νοσηλευτές. Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ αναφέρει ότι οι κακές πρακτικές του παρελθόντος στις οποίες αναφέρεται ο κ. Νεοφύτου είναι κάτι για το οποίο δεν ευθύνονται οι νοσηλευτές. «Οι νοσηλευτές δεν ευθύνονται για τη φοροδιαφυγή, τις απάτες, για την κακή διαχείριση και την κατάρρευση των τραπεζών. Αντίθετα, όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούν να αυξήσουν το επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους προς όφελος του ασθενή», αναφέρεται.

«Μας κατηγορούν ότι είμαστε βολεμένοι και ζούμε στη μονιμότητα της θέσης που μας προσφέρει το κράτος. Οι νοσηλευτές έχουν προσφέρει περισσότερα για την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών με αποκοπές σε μισθούς, επιδόματα βάρδιας, παγοποιήσεις προσαυξήσεων και ΑΤΑ.

Kύριε Νεοφύτου, να σας ενημερώσουμε ότι δεν είναι από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας που θα έπρεπε οι νοσηλευτές να θεωρούνται εργαζόμενοι με πανεπιστημιακό διπλώματα αλλά από το 2011, και μετά την εξομοίωση των πτυχίων του Κλάδου της Νοσηλευτικής. Τότε, το κράτος είχε υποχρέωση να αρχίσει τις διαδικασίες για διόρθωση της αδικίας σε βάρος μας», προστίθεται.

«Και μια επισήμανση γι’ αποκατάσταση της αλήθειας. Δεν είμαστε στην κλίμακα Α4 αλλά στην Α5. Οι γιατροί με 12 χρόνια σπουδές εργάζονται στην Α11. Στην κλίμακα Α9 εργάζονται οι γιατροί χωρίς ειδικότητα με 6 χρόνια σπουδές. Οι υπόλοιποι επαγγελματίες που έχουν πανεπιστημιακό τίτλο εργάζονται στην κλίμακα Α8 π.χ. δάσκαλοι, γυμναστές, φυσικοί, χημικοί κλπ. Οι νοσηλευτές είναι οι μόνοι πτυχιούχοι που εργάζονται στην κλίμακα Α5. Εάν το πρόβλημα είναι στο γεγονός ότι θα αυξηθεί το κόστος των νοσηλευτηρίων, καθιστώντας τα μη ανταγωνιστικά, αυτό είναι κάτι που πρέπει να επιλυθεί πριν την αυτονόμηση», σημειώνεται.

«Ο κ. Νεοφύτου θα πρέπει να μας ξεκαθαρίσει αν αναγνωρίζει την επιστημονικότατα του επαγγέλματός μας και να ξεκαθαρίσει στους φοιτητές της Νοσηλευτικής και στις οικογένειές τους που επενδύουν για τις σπουδές των παιδιών τους εάν τα πτυχία του Κλάδου της Νοσηλευτικής των κυπριακών πανεπιστημίων αναγνωρίζονται με την κατάταξη των νοσηλευτών όχι σε μεταλυκειακό επίπεδο αλλά σε πανεπιστημιακό», προστίθεται.

Ο κ. Αβέρωφ, καταλήγει η ΠΑΣΥΝΟ, θα έπρεπε να ευχαριστεί δημόσια τους νοσηλευτές για το έργο που επιτελούν μέσα στα δημόσια νοσηλευτήρια που είναι υποστελεχωμένα και που εξυπηρετούν το 80%- 85% του πληθυσμού μετά την κρίση και που έχουν πληρότητα κλινών 100% καθημερινά. «Οι νοσηλευτές και οι υπόλοιπες ομάδες υγείας με υπερβάλλοντα ζήλο, φιλότιμο και αλτρουισμό, εργάζονται κάτω από αντίξοες συνθήκες και το κράτος σφυρίζει αδιάφορα».

Παμπορίδης : Η Πολιτεία δεν μπορεί να λειτουργεί υπό απειλές

«Το δικαίωμα της απεργίας είναι απόλυτα σεβαστό και ιερό. Ωστόσο, εξίσου ιερό, εάν όχι και ιερότερο είναι και το δικαίωμα των συμπολιτών μας στην υγεία» αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο υπουργός Υγείας, Γιώργος Παμπορίδης. Ως εκ τούτου, απευθύνει έκκληση προς όλους «όπως αναλογιστούν τις ευθύνες που τους αναλογούν σε αυτή την ευαίσθητη χρονική συγκυρία».

Ο Γ. Παμπορίδης προσθέτει ότι η προσπάθεια για μεταρρύθμιση όλου του τομέα της υγείας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς, «πολλοί μάλλον οι νοσηλευτές που αποτελούν ένα σημαντικότατο πυλώνα χωρίς τον οποίον δεν μπορεί να υπάρξει υγεία στον τόπο».
Ο υπουργός Υγείας, ωστόσο, επιθυμεί να καταστήσει σαφές ότι η Πολιτεία δεν μπορεί να λειτουργεί υπό απειλές και ούτε να επιτρέψει να τεθούν οι ασθενείς συμπολίτες μας υπό ομηρία.

«Καλώ, λοιπόν, εκ νέου όλους να προσέλθουν στο διάλογο ο οποίος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για να συνδράμουμε όλοι εποικοδομητικά στη μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας στη χώρα μας». αναφέρει.

Δηλώσεις κομμάτων
Δήλωση του μέλους του Πολιτικού Γραφείου της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου για την απεργία των Νοσηλευτών
«Η κυβέρνηση με τη συμπεριφορά και τις παραλείψεις της προκάλεσε την απόφαση των νοσηλευτών να προχωρήσουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις.
Η κυβέρνηση έπρεπε με προσοχή να εξετάσει τα αιτήματα των νοσηλευτών και να καλέσει σε ένα εντατικό, ουσιαστικό διάλογο μαζί τους για να βρεθούν λύσεις που να αποβαίνουν προς όφελος του τομέα υγείας και των πολιτών, οι οποίοι ταλαιπωρούνται σε ουρές και λίστες αναμονής στα υποστελεχωμένα δημόσια νοσηλευτήρια.
Καλούμε την κυβέρνηση, έστω και τώρα, να αναλογιστεί τις ευθύνες της και να εισέλθει σε διάλογο με τους νοσηλευτές για αναγνώριση, μεταξύ άλλων, των επαγγελματικών και επιστημονικών τους προσόντων. Σε διαφορετική περίπτωση η όλη κατάσταση θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που ήδη υπάρχουν και την ευθύνη θα φέρει εξ’ ολοκλήρου η κυβέρνηση.»

Η απεργία των νοσηλευτών μπορεί να αποτραπεί
Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρεί ότι η απεργία των νοσηλευτών μπορεί να αποτραπεί αν το Υπουργείο Υγείας και η Κυβέρνηση εγκαταλείψουν την άτεγκτη στάση τους και προσέλθουν σε ειλικρινή διάλογο, που να στοχεύει στην επαγγελματική αναγνώριση των νοσηλευτών.
«Δυστυχώς παρατηρούμε ότι η Κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ ενώ επιδεικνύουν ανοχή σε αιτήματα κάποιων, που κοστίζουν στα δημόσια οικονομικά δεκάδες εκατομμύρια, αρνούνται να συζητήσουν με τους νοσηλευτές, προφασιζόμενοι το κόστος. Καταγγέλλουμε ως υποκριτική τη στάση Κυβέρνησης και Δημοκρατικού Συναγερμού.
Η υποστελέχωση των δημοσίων εκπαιδευτηρίων δεν αντιμετωπίζεται με κυβερνητικά νταϊλίκια αλλά ούτε και με απεργίες.
Ζητούμε την άμεση έναρξη εποικοδομητικού διαλόγου. Να σταματήσουν οι εμπρηστικές δηλώσεις εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού που προσβάλλουν ομάδες εργαζομένων και επιτείνουν το κλίμα έντασης. Δεν επιτρέπεται να παίζονται παιχνίδια εξουσίας στο ζωτικό τομέα της ηγεσίας.»

Δίκαια τα αιτήματα των νοσηλευτών…
Ο αναβρασμός που επικρατεί στον τομέα της Υγείας, αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τις συνέπειες της πρακτικής να λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς την αναγκαία διαβούλευση και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους. Δεν κακίζουμε τους νοσηλευτές για την απόφαση τους να απαιτήσουν τα δικαιώματα τους, όπως κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να κάνει σε μια ελεύθερη δημοκρατία.

Αντιθέτως!

Θεωρούμε απαράδεκτο να καταδικάζεται ένας κλάδος από κάποιους γιατί προσπαθεί να υπερασπιστεί τη δημόσια υγεία και να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Επιπλέον, θεωρούμε πως είναι εκ του πονηρού η προσπάθεια δαιμονοποίησης της απεργίας των νοσηλευτών, τονίζοντας την ακύρωση χειρουργείων και την καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση των ασθενών στα κατά τόπους δημόσια νοσηλευτήρια. Γιατί δεν γίνεται αναφορά στις τεράστιες διαχρονικές καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των ασθενών λόγω της υποστελέχωσης και της μη αναπλήρωσης των θέσεων εργασίας ατόμων που λείπουν με μακροχρόνιες άδειες ασθενείας ή άδειες μητρότητας;

Οι νοσηλευτές προσπαθούν να βελτιώσουν διαχρονικά προβλήματα. Μπορούμε να δεχθούμε λίγη ταλαιπωρία για μικρό χρονικό διάστημα εφόσον ο στόχος είναι να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πολίτες.
Δεν γίνεται οι νοσηλευτές να είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου και να αμείβονται με μισθό τεχνικού!
Δεν γίνεται , είτε σας αρέσει είτε όχι!
Καληνύχτα υγεία…

Η επιστολή:

“Εγκύκλιος προς τα μέλη

Θέμα: Ψηφοφορία μελών για επ’ αορίστου απεργία

Το Δ.Σ. και οι Επαρχιακές Επιτροπές της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ καλούν τα μέλη τους να προσέλθουν στα νοσηλευτήρια για μυστική ψηφοφορία μετά την απόφαση για επ’ αορίστου απεργία από τις 15 Μαρτίου 2016 .

Η ψηφοφορία θα γίνει τη Δευτέρα 7 Μαρτίου σε όλα τα κατά τόπους νοσηλευτήρια από τις 7.30 π.μ. μέχρι 15.30 μ.μ.

Η Συντεχνία έχει ως κύρια αιτήματα:

• Έναρξη των διαδικασιών για την ένταξη των νοσηλευτών στην πανεπιστημιακή δομή της Δημόσιας Υπηρεσίας και αναγνώριση των ακαδημαϊκών τους προσόντων, και σε κατοπινό στάδιο και εντός χρονοδιαγραμμάτων οικονομική αναβάθμιση των κλιμάκων τους.
• Αξιολόγηση των νοσηλευτών ως επιστημονικό προσωπικό και σαφείς απαντήσεις στα ζητήματα και θέσεις της Συντεχνίας που αφορούν στα νομοσχέδια για μεταρρύθμιση στη Δημόσια Υπηρεσία, τα οποία έχουν κατατεθεί εδώ και 6 μήνες.
• Διασφάλιση και εγγυήσεις αναφορικά με τους όρους εργοδότησης των επηρεαζόμενων νοσηλευτών στο προτεινόμενο νομοσχέδιο για τα επ’ αορίστου συμβόλαια.
• Τον άμεσο τερματισμό της παράνομης αποκοπής του 10% στα συμβόλαια των εκτάκτων μετά την παρέλευση των 24 μηνών.
• Την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των δημοσίων νοσηλευτηρίων και αποπαγοποίηση των θέσεων προαγωγής σε όλες τις δομές για κάλυψη των αναγκών στη διοικητική στελέχωση.

Το Δ.Σ. καλεί όλους τους νοσηλευτές και μαίες να προσέλθουν μαζικά στους χώρους όπου θα γίνει η ψηφοφορία.

Λευκωσία, 3 Μαρτίου 2016″