Καταθλιπτικές οι στατιστικές της ισότητας στην Κύπρο

{loadposition ba_textlink}

Οι στατιστικές της ισότητας στην Κύπρο συνεχίζουν να είναι καταθλιπτικές, αποδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος σε μια κοινωνία που κυριαρχούν τα έμφυλα στερεότυπα, οι πατριαρχικές αντιλήψεις και οι σεξιστικές συμπεριφορές και νοοτροπίες, αναφέρει το Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου, σε διακήρυξή του για τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας

Σημειώνει πως το χάσμα αμοιβών σε βάρος των γυναικών είναι 16% το έμφυλο χάσμα στις συνάξεις 39% , ο επαγγελματικός διαχωρισμός στο 24,4. “Η συμμετοχή των γυναικών στα Εθνικά κοινοβούλια στη Ευρώπη των 28 είναι 28% ενώ στην Κύπρο μόλις 14%.”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Προστίθεται πως “η φτώχεια και ο αποκλεισμός είναι 28,8% για τις γυναίκες και 26,8% για τους άντρες. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρώπη είναι 25,4% και 23,6%. Η αναλογία παιδιών από 3 μέχρι 6 ετών σε επίσημες δομές φροντίδας στην ΕΕ είναι 19% και στην Κύπρο 26%. Η συμμετοχή των γυναικών σε ΔΣ των μεγαλύτερων δημόσιων επιχειρήσεων στην Ευρώπη για το 2014 ήταν 20% ενώ στην Κύπρο ήταν 9%.

`Οπως αναφέρεται στη διακήρυξη, σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για τις ανισότητες ανάμεσα στα δύο φύλα η Κύπρος κατατάσσεται στην 95η θέση με βαθμό 0674 ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η Υεμένη με βαθμό 0,514.

Στη διακήρυξή του το ΠΙΚ αναφέρει πως θέτει τα πολιτικά κόμματα, την κυβέρνηση, τα συνδικάτα, τις εργοδοτικές οργανώσεις και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ενώπιον των ευθυνών τους.

Τονίζεται πως για την προώθηση των ισότητας απαιτούνται μέτρα και όχι λόγια όπως, μεταξύ άλλων, η ενσωμάτωση της ισότητας αντρών και γυναικών σε όλες τις πολιτικές και μέτρα της κυβέρνησης, η ευαισθητοποίηση και προώθηση νέας κουλτούρας επιμερισμού οικογενειακών υποχρεώσεων για ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών και η αποτελεσματική εφαρμογή του Νόμου Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στα ζητήματα πρόσβασης στην απασχόληση επαγγελματική κατάρτιση, επαγγελματική ανέλιξη και σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας.

Πηγή: KYΠΕ