Κομισιόν: “Ανοιγεί η διαβούλευση για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα”

{loadposition ba_textlink}

Σε συνέχεια της λεγόμενης έκθεσης των 5 προέδρων και με το στόχο την εσωτερική σύγκλιση στην ευρωζώνη σε σχέση με τα κοινωνικά δικαιώματα, η Κομισιόν παρουσίασε σήμερα στο Στρασβούργο ένα πρώτο προκαταρκτικό σχέδιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Ως εκ τούτου δρομολογείται ευρεία δημόσια διαβούλευση στα κράτη μέλη του ευρώ, μέχρι το τέλος του έτους για να συγκεντρωθούν οι απόψεις και οι παρατηρήσεις των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των εθνικών αρχών και των κοινοβουλίων, των κοινωνικών εταίρων, των ενδιαφερομένων, της κοινωνίας των πολιτών, των εμπειρογνωμόνων από τον ακαδημαϊκό χώρο, καθώς και των πολιτών.

Ο κ. Valdis Dombrovskis, αντιπρόεδρος αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, δήλωσε τα εξής: «Η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα που οφείλονται στη χρηματοπιστωτική κρίση και την κρίση δημοσίου χρέους: φτώχεια, κοινωνικό αποκλεισμό, ανισότητα και υψηλή ανεργία. Ταυτόχρονα, πρέπει να επικαιροποιήσουμε την κοινωνική μας ατζέντα και το κοινωνικό μας κεκτημένο υπό το πρίσμα των οικονομικών και κοινωνικών τάσεων στον 21ο αιώνα. Πρόκειται για πολύπλοκο εγχείρημα, και η ευρεία διαδικασία διαβούλευσης είναι αναγκαία, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα ληφθούν υπόψη όλες οι απόψεις. Ο πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων αποτελεί μέρος των εργασιών μας για την ενίσχυση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης και έχει σχεδιαστεί για τη ζώνη του ευρώ. Ωστόσο, θα διασφαλίσουμε ότι τα κράτη μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ θα συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία διαβούλευσης και, εάν το επιθυμούν, και στην ίδια την πρωτοβουλία.»

Η Marianne Thyssen, επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Εργασιακής Κινητικότητας, δήλωσε τα εξής: «Η μεγαλύτερη πρόκληση τον 21ο αιώνα είναι ο μεταβαλλόμενος κόσμος της εργασίας. Η παγκοσμιοποίηση, η ψηφιακή επανάσταση και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα έχουν πρωτόγνωρο αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προβλέπουμε και να επηρεάζουμε αυτές τις τάσεις και τις εξελίξεις. Πρέπει να απαντήσουμε στα εξής βασικά ερωτήματα: Οι κοινωνικές πολιτικές, με την ευρεία έννοια του όρου, που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη ανταποκρίνονται άραγε στους επιδιωκόμενους στόχους τον 21ο αιώνα; Πώς μπορούμε να καταστήσουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο διαχρονικό; Με τη διαβούλευση που εγκαινιάζουμε σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα προς έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.»

“Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων θα καθορίσει μια σειρά βασικών αρχών που θα στηρίζουν την εύρυθμη και δίκαιη λειτουργία των αγορών εργασίας και των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας εντός της ζώνης του ευρώ”, αναφέρει η Κομισιόν.

“Η εμπειρία της προηγούμενης δεκαπενταετίας έχει δείξει ότι η παρατεταμένη ανισορροπία σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της”, τονίζει σε γραπτή ανακοίνωση.

Το τελικό προϊόν θα αποτελέσει το πλαίσιο αναφοράς για τον έλεγχο των εργασιακών και κοινωνικών επιδόσεων των συμμετεχόντων κρατών μελών και για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο.

Πηγή: KYΠΕ