Κομισιόν: Η μισθοί των αποσπασμένων, ίδιοι με αυτούς στο κράτος υποδοχής”

{loadposition ba_textlink}

Mια στοχευμένη, όπως την ονομάζει, αναθεώρηση των κανόνων για την απόσπαση των εργαζομένων, παρουσίασε σήμερα από το Στρασβούργο η Κομισιόν με στόχο να διευκολυνθεί η απόσπαση εργαζομένων από το ένα κράτος μέλος στο άλλο.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν εξετάζει το μισθολογικό πλαίσιο, τον εσωτερικό ανταγωνισμό και τα ασφαλιστικά δικαιώματα των αποσπασμένων. Οι αλλαγές αφορούν: τις αποδοχές των αποσπασμένων εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων υπεργολαβίας, τους κανόνες για όσους εργάζονται μέσω επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης και τη μακροχρόνια απόσπαση.

Η Κομισιόν σε γενικές γραμμές προτείνει πως οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι θα πρέπει να αμείβονται όπως οι αντίστοιχοι συνάδελφοί τους στη χώρα υποδοχής – κάτι που δεν ήταν αυτονόητο ως σήμερα για τους μισθούς ενώ ίσχυε για τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Σύμφωνα με την επίτροπο απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων, δεξιοτήτων και εργασιακής κινητικότητας, Marianne Thyssen, που έκανε την παρουσίαση της πρότασης ” χρειάζεται να διευκολύνουμε την εργασιακή κινητικότητα αλλά ότι αυτό πρέπει να γίνει με δίκαιο τρόπο. Η σημερινή πρόταση θα διαμορφώσει ένα νομικό πλαίσιο για την απόσπαση που θα είναι σαφές, δίκαιο και εύκολο στην εφαρμογή του.”

Η υποχρέωση για ίσες αποδοχές θα περιλαμβάνει όχι μόνο τα κατώτατα όρια αμοιβών, αλλά και άλλα στοιχεία όπως πριμ ή επιδόματα όπου αυτά έχουν εφαρμογή.

Θα ζητείται από τα κράτη μέλη να διευκρινίζουν με τρόπο διαφανή τα διάφορα στοιχεία από τα οποία συντίθενται οι αποδοχές στην επικράτειά τους.

Η πρόταση θα εξασφαλίζει επίσης ότι οι εθνικοί κανόνες για την εργασία μέσω επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης εφαρμόζονται όταν επιχειρήσεις εγκατεστημένες στο εξωτερικό αποσπούν εργαζομένους.

Τέλος, αν η διάρκεια της απόσπασης υπερβαίνει τους 24 μήνες, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι όροι της εργατικής νομοθεσίας των κρατών μελών υποδοχής, όταν είναι ευνοϊκοί για τον αποσπασμένο εργαζόμενο.

Οι αλλαγές αυτές θα παρέχουν καλύτερη προστασία στους εργαζομένους, περισσότερη διαφάνεια και ασφάλεια δικαίου και θα εξασφαλίζουν ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ εγχώριων εταιρειών και εταιρειών που αποσπούν εργαζομένους, ενώ θα γίνονται πλήρως σεβαστά τα συστήματα μισθολογικών διαπραγματεύσεων των κρατών μελών.

Πηγή: KYΠΕ