ΚΤΚ: Ανακοίνωσε τις διαδικασίες για τις εγγυημένες καταθέσεις της ‘TRASTA KOMERCBANKA’

{loadposition ba_textlink}

H Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοίνωσε ότι η καταβολή των εγγυημένων καταθέσεων στους καταθέτες του υποκαταστήματος της JSC “TRASTA KOMERCBANKA” στην Κύπρο («Υποκατάστημα») θα εκκινήσει από τις 16.03.2016, σύμφωνα και με ανακοίνωση του Financial and Capital Market Commission («FCMC») της Λετονίας.

Το εγγυημένο ποσό αποζημίωσης σε ένα καταθέτη θα καταβληθεί με ένα έμβασμα. Το εγγυημένο ποσό αποζημίωσης πρέπει να εμβασθεί σε λογαριασμό άλλης τράπεζας τον οποίο θα υποδείξει ο καταθέτης.

Οι αιτήσεις για καταβολή των εγγυημένων καταθέσεων πρέπει να υποβληθούν στο Υποκατάστημα κατά τις εργάσιμες ώρες λειτουργίας του, είτε χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες για μεταφορά χρημάτων με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον η επιλογή αυτή προβλέπεται στη συμφωνία μεταξύ του καταθέτη και της JSC “TRASTA KORMECBANKA”.

Για λήψη του ποσού αποζημίωσης στο Υποκατάστημα, χρειάζεται να παρουσιαστούν τα ίδια έγγραφα που συνήθως ζητούνται από τις τράπεζες για ταυτοποίηση των πελατών τους.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου πληροφορεί ότι οποιαδήποτε παράπονα έναντι της απόφασης του FCMC πρέπει να υποβληθούν στην:

Υπηρεσία Διαχείρισης Ταμείων Προστασίας Καταθέσεων &

Επενδυτών Πελατών Τραπεζών

Τομέας Διασφάλισης Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Διεύθυνση: Λεωφόρος Τζων Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία ή Τ.Θ. 25529, 1395 Λευκωσία, Κύπρος

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου πληροφορεί περαιτέρω, ότι θα ενεργεί ως διαμεσολαβητής για τη διαβίβαση οποιωνδήποτε παραπόνων στην FCMC της Λετόνιας.

Πηγή: KYΠΕ