ΚΥΣΟΑ: “Στρέβλωση εικόνας γυναικών με αναπηρία από προκαταλήψεις”

{loadposition ba_textlink}

Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων διακηρύσσει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η Σύμβαση του ΟΗΕ πρέπει να λειτουργήσει και στην Κύπρο ως πλαίσιο διαμόρφωσης δημόσιων πολιτικών για την αναπηρία και αποτελεί το μοναδικό εργαλείο σχεδιασμού της κοινωνικής πολιτικής για όλες τις χώρες του κόσμου.

Σε ανακοίνωσή της, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων θεωρεί ότι οι γυναίκες με αναπηρία βιώνουν μεγαλύτερη διακριτική μεταχείριση όχι μόνο σε σχέση με τις γυναίκες χωρίς αναπηρία, αλλά και σε σχέση με τους άντρες με αναπηρία.

“Η ύπαρξη προκαταλήψεων και στερεοτύπων στην κοινωνία και στο οικογενειακό περιβάλλον, στρεβλώνουν την εικόνα των γυναικών με αναπηρία και την αντίληψη των ίδιων των γυναικών με αναπηρία για τον εαυτό τους, ότι είναι πολίτες με ανθρώπινα δικαιώματα με αποτέλεσμα την κοινωνική τους απομόνωση και τον αποκλεισμό τους. Αποτελεί τραγική πραγματικότητα ότι οι γυναίκες με αναπηρία και οι μητέρες παιδιών με αναπηρία υπόκεινται σε πολλαπλές διακρίσεις τόσο λόγω του φύλου, όσο και λόγω αναπηρίας”, σημειώνει.

Καλεί τις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες και η κυπριακή πολιτεία γενικότερα να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία, τόσο εντός όσο και έξω από το σπίτι, από την εκμετάλλευση, τη βία και την κακοποίηση καθώς και τη διασφάλιση της διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στη δικαιοσύνη μέσω της υποστήριξης μέσα στην κοινότητα.

Επίσης, καλεί την κυπριακή πολιτεία και την κυπριακή κοινωνία ευρύτερα να ενσκήψουν πάνω από τα προβλήματα και τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες με αναπηρία και οι γυναίκες με παιδιά με αναπηρία και να απλώσουν δίχτυ προστασίας κατά των διακρίσεων που υφίστανται και ζητούμε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.

Θεωρεί, επιπλέον, επιτακτική αναγκαιότητα την υλοποίηση στην πράξη από την Κύπρο των προνοιών του άρθρου 6 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία όπου προβλέπεται ότι Κράτη Μέρη αναγνωρίζουν ότι γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία υπόκεινται σε πολλαπλές διακρίσεις, και προς το σκοπό αυτό, λαμβάνουν μέτρα για να διασφαλίζουν την πλήρη και ισότιμη απόλαυση από αυτές όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών και Κράτη Μέρη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν την πλήρη ανάπτυξη, πρόοδο και ενδυνάμωση των γυναικών, με σκοπό να εγγυηθούν σε αυτές την άσκηση και απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών που καθορίζονται στην παρούσα Σύμβαση.

Πηγή: KYΠΕ