Ο Capital Intelligence αναβάθμισε τις προοπτικές της οικονομικής ισχύος της Τράπεζας Κύπρου

{loadposition ba_textlink}

Επιπλέον, ο Capital Intelligence επιβεβαίωσε την μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση “Β” της Τράπεζας Κύπρου σε ξένο νόμισμα αναβαθμίζοντας τις προοπτικές τους σε “θετικές”, από σταθερές” έτσι ώστε να αντανακλούν τις προοπτικές του FSR.

Η αναβάθμιση των προοπτικών της οικονομικής ισχύος της Τράπεζας, σύμφωνα με τον οίκο, αντανακλούν το βελτιωμένο προφίλ χρηματοδότησης της Τράπεζας λόγω της ισχυρής αύξησης των καταθέσεων και της σημαντικής μείωσης του ELA καθώς και της αύξησης του ποσοστού κάλυψης των επισφαλών δανείων “σε πολύ καλύτερο επίπεδο”.

Η επιβεβαίωση της αξιολόγησης του FSR στο “Β”, σύμφωνα με τον Capital Intelligence, συνεχίζει να αντανακλά την προσδοκία του ότι η ποιότητα του ενεργητικού “θα παραμείνει πολύ αδύναμη για κάποιο χρονικό διάστημα”, παρά την πτωτική τάση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) και της βελτίωσης των συνθηκών λειτουργίας της Τράπεζας.

Σε σχέση με την κερδοφορία της Τράπεζας Κύπρου, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης αναμένει ότι αυτή θα παραμείνει αδύναμη, λόγω της απομόχλευσης, των χαμηλών επιτοκίων και των ενδεχόμενων δαπανών απομείωσης.

Σημειώνει ότι το FSR εξακολουθεί να στηρίζεται, μεταξύ άλλων, σε υγιή κεφαλαιακή θέση, στην άνετη υπέρβαση των κανονιστικών απαιτήσεων και στην αποτελεσματική διαχείριση του κόστους.

Για την αναβάθμιση του FSR απαιτείται, σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, η σταδιακή βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού και η επιστροφή στην κερδοφορία, χωρίς σημαντική εξασθένιση είτε της ρευστότητας είτε των κεφαλαίων.

Πηγή: KYΠΕ