Παρατηρητήριο τιμών βασικών καταναλωτικών προϊόντων μεγάλων υπεραγορών

{loadposition ba_textlink}

H Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει την ολοκλήρωση νέας μεγάλης έρευνας με συλλογή στοιχείων αναφορικά με τα επίπεδα τιμών λιανικής πώλησης που ίσχυαν στις 02.03.2016 στις μεγάλες υπεραγορές σε όλες τις επαρχίες. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της παρακολούθησης της λειτουργίας της αγοράς του λιανικού εμπορίου και της καλύτερης πληροφόρησης των καταναλωτών.

Το Παρατηρητήριο τιμών αφορά μεγάλες υπεραγορές και περιλαμβάνει 484 βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Τα προϊόντα αφορούν 21 συνολικά κατηγορίες και καταχωρούνται με την εμπορική τους επωνυμία.

Για τη συγκριτική αξιολόγηση των υπεραγορών σε επαρχιακό επίπεδο, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών έχει επιλέξει από το Παρατηρητήριο των βασικών καταναλωτικών προϊόντων, τα κοινά προϊόντα. Κοινά προϊόντα καθορίζονται αυτά που πωλούνται ταυτόχρονα στις μεγάλες υπεραγορές που παρακολουθεί η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών ανά επαρχία.

Οι καταναλωτές προτρέπονται όπως χρησιμοποιούν το Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών για να ενημερώνονται λεπτομερώς για τη διακύμανση των τιμών. Τονίζεται ότι το Παρατηρητήριο είναι διαδραστικό και παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επιλέξουν συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και να δουν αναλυτικά τις τιμές του κάθε προϊόντος που ισχύουν ανά υπεραγορά.

Πηγή: KYΠΕ