Παρουσιάστηκαν οι νέοι κανόνες της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού

{loadposition ba_textlink}

Οι κανόνες αγοράς ηλεκτρισμού, που παρουσιάστηκαν σήμερα, δίνουν μια συνολική και ολοκληρωμένη εικόνα για την αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού στην Κύπρου. Πρόκειται για ένα τεχνικό κείμενο, η σύνταξή του οποίου έγινε από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) μετά τη δημοσίευση από την ΡΑΕΚ πέρυσι τον Μάιο, του νέου μοντέλου για την ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις οι οποίες εκφράστηκαν σε κοινοβουλευτικές επιτροπές κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού της ΡΑΕΚ, το νέο μοντέλο της αγοράς, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει πριν από τον Μάρτιο του 2017, δεδομένου ότι θα ξεπεραστούν τα όποια πρακτικά προβλήματα.

«Είναι λογικό και αναμενόμενο πως για να επιτευχθούν οι πιο πάνω στόχοι, είναι αναγκαία η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, ειδικά σε ανθρώπινο δυναμικό, τόσο στη ΡΑΕΚ η οποία είναι σοβαρά υποστελεχωμένη όσο και στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου», ανέφερε στην ομιλία του στη δημόσια παρουσίαση, ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ Ανδρέας Πουλλικκάς.

Κάλεσε παράλληλα όλους τους συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που δίνεται μέσα από τη δημόσια παρουσίαση και διαβούλευση των κανόνων αγοράς ηλεκτρισμού και να υποβάλουν εποικοδομητικές προτάσεις, που πέραν της διασφάλισης των δικών τους συμφερόντων, θα έχουν στο επίκεντρό τους το συμφέρον του καταναλωτή και της οικονομίας του τόπου.

Ο κ. Πουλλικάς ανέφερε στην ομιλία του ότι πρωταρχική έγνοια και υποχρέωση της ΡΑΕΚ, «είναι να παρέχεται η ηλεκτρική ενέργεια στον τελικό καταναλωτή στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, το οποίο αναμένεται λογικά να επιτευχθεί με την εισαγωγή ανταγωνισμού στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρισμού».

«Γιατί, μόνο όταν προκύψει όφελος για τον καταναλωτή θα θεωρήσουμε ότι έχουμε επιτελέσει σωστά το καθήκον μας», ανέφερε.

Αναφερόμενος στη ρυθμιστική απόφαση που εξέδωσε η ΡΑΕΚ για το νέο μοντέλο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο κ. Πουλλικκάς, είπε ότι περιλαμβάνει κυρίως τη δυνατότητα για την εισαγωγή ανταγωνισμού στους τομείς της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο το όφελος για τον τελικό καταναλωτή, αλλά και διατηρώντας τα ψηλά επίπεδα ασφάλειας και αξιοπιστίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.

Είπε επίσης ότι εισάγονται ρυθμίσεις με τις οποίες θα διευκολυνθούν οι παραγωγοί με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) να ενταχθούν στην αγορά, στα επιτρεπτά πλαίσια που καθορίζουν την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του μικρού και απομονωμένου ηλεκτρικού συστήματος της Κύπρου. Αυτό, όπως είπε, επιτυγχάνεται τόσο με την εισαγωγή της προ-ημερήσιας αγοράς κοινοπραξίας ισχύος, όσο και με τη δυνατότητα διμερών συμβάσεων μεταξύ παραγωγών, που στην περίπτωση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου που κατέχει δεσπόζουσα θέση, θα είναι ρυθμιζόμενες.

Με βάση το νέο μοντέλο, τα νέα έργα ΑΠΕ θα εντάσσονται αυτόνομα στην αγορά, χωρίς επιδοτήσεις, ενώ τα μικρότερα έργα ΑΠΕ κάτω του 1 MW δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα, αλλά θα πρέπει να βρουν κάποιον να αναλάβει την κηδεμονία τους, τον λεγόμενο φορέα αθροιστικών υπηρεσιών ( agreegator,)

Παράλληλα ο κ. Πουλλικκάς ανέφερε ότι το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού δίνει έμφαση στην ασφάλεια του εφοδιασμού, την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού μέσα από την ανάπτυξη μιας οικονομικά βιώσιμης και αποδοτικής αγοράς ηλεκτρισμού και τη δυνατότητα συμμετοχής των ΑΠΕ στην ανταγωνιστική αγορά.

Χαρακτήρισε δε την έκδοση της εν λόγω ρυθμιστικής απόφασης την πιο σημαντική εξέλιξη στον τομέα της αγοράς ηλεκτρισμού της Κύπρου.

Η δημόσια διαβούλευση για τις προτεινόμενες από τον ΔΣΜΚ τροποποιήσεις στους υφιστάσμενους κανόνες αγοράς ηλεκτρισμού έχει διάρκεια από τις 29 Φεβρουαρίου μέχρι τις 8 Απριλίου 2016. Μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης, ο ΔΣΜΚ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους.

Πηγή: KYΠΕ