Παρουσιάστηκε στο προσωπικό το νέο σχέδιο εθελούσιας της Τρ. Κύπρου

{loadposition ba_textlink}

Το νέο σχέδιο παρουσιάζει βελτιωμένες πρόνοιες αναφορικά με την ασφάλεια ζωής και την κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, για τα οποία η κάλυψη αυξάνεται στα δέκα χρόνια (από 1 χρόνο) και τα συμβατικά δάνεια, τα οποία θα διατηρήσουν την ίδια τιμολόγηση που διαλαμβάνει η συλλογική σύμβαση εργασίας για το εν ενεργεία προσωπικό. Οι βελτιωμένες πρόνοιες καλύπτουν και τα άτομα που έχουν αποχωρήσει με το προηγούμενο σχέδιο.

Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο ΣΕΑ προσέλκυσε το ενδιαφέρον 56 ατόμων, με τον στόχο της τράπεζας να ανερχόταν γύρω στις 200 εθελούσιες αποχωρήσεις.

«Μετά την αξιολόγηση του πρώτου σχεδίου και σε συζήτηση με την ΕΤΥΚ παρατηρήθηκε ότι τα πιο σημαντικά ζητήματα που απασχολούσαν τους υπαλλήλους ήταν κυρίως τα δύο στοιχεία που βελτιώνονται, δηλαδή η ασφάλεια ζωής και η ιατροφαρμακευτική κάλυψη, καθώς και οι όροι των δανείων», ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων της τράπεζας, Μιχάλης Περσιάνης.

«Εμείς βελτιώνουμε τις πρόνοιες του σχεδίου σε αυτά τα ζητήματα», πρόσθεσε.

Το σχέδιο θα είναι σε ισχύ για τις επόμενες 15 μέρες.

Εν τω μεταξύ, σημείωσε ο κ. Περσιάνης, ολοκληρώθηκε ο καταρτισμός της νέας οργανωτικής δομής της τράπεζας, η οποία προνοεί λιγότερες θέσεις εργασίας από την υφιστάμενη δομή.

«Επομένως εμείς προσφέρουμε ένα νέο ΣΕΑ και αρχίζει η εφαρμογή της νέας οργανικής δομής», κατέληξε.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας για το 2015, το κόστος προσωπικού ανήλθε στα €234 εκατομμύρια και αποτελεί το 56% των συνολικών εξόδων.

Πηγή: KYΠΕ