Περιορισμοί στο ίντερνετ περιορίζουν επίσης την ελευθερία έκφρασης

{loadposition ba_textlink}

Η επιβολή περιορισμών στην πρόσβαση στο ασύρματο ίντερνετ (Wi-Fi), μέσω της χρήσης κωδικού, για σκοπούς προστασίας έργων πνευματικής ιδιοκτησίας, θα συνεπαγόταν περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφορίας, ικανό να έχει μειονεκτήματα για όλη την κοινωνία, σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα του Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) Maciej Szpunar.

Ο κ. Szpunar κλήθηκε από γερμανικό δικαστήριο να απαντήσει, στο πλαίσιο προδικαστικής παραπομπής, στο ερώτημα κατά πόσο ένας επιχειρηματίας που προσφέρει ανοιχτό δίκτυο Wi-Fi ευθύνεται για προσβολές πνευματικών δικαιωμάτων εκ μέρους κάποιου τρίτου χρήστη του δικτύου.

Πρόκειται, συγκεκριμένα, για την υπόθεση του Tobias Mc Fadden, ο οποίος διατηρεί κατάστημα τεχνικού εξοπλισμού εικόνας και ήχου κοντά στο Μονάχο, εντός του οποίου προσφέρει ένα δίκτυο Wi-Fi ανοικτό στο κοινό. Το 2010 ένα μουσικό έργο, τα δικαιώματα του οποίου έχει η εταιρεία Sony, «κατέβηκε» παράνομα μέσω του δικτύου αυτού.

Η εταιρεία στράφηκε κατά του Mc Fadden, με το πρωτοδικείο του Μονάχου να αναγνωρίζει ότι δεν προσέβαλε ο ίδιος τα δικαιώματα του δημιουργού. Το δικαστήριο διερωτήθηκε όμως κατά πόσο ο Mc Fadden φέρει ευθύνη εμμέσως, λόγω έλλειψης προστασίας του δικτύου του Wi-Fi, υπό την αίρεση της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στις προτάσεις του ο Γενικός Εισαγγελέας αναφέρει ότι «ο εκμεταλλευόμενος κατάστημα, μπαρ ή ξενοδοχείο ο οποίος προσφέρει δωρεάν στο κοινό ένα δίκτυο Wi-Fi δεν ευθύνεται για τις προσβολές του δικαιώματος του δημιουργού εκ μέρους ενός χρήστη».

Συμπληρώνει ωστόσο ότι η σχετική οδηγία «ενώ περιορίζει την ευθύνη του φορέα παροχής υπηρεσιών απλής μεταδόσεως, δεν τον προστατεύει από διαταγή δικαστηρίου, συνοδευόμενη με απειλή χρηματικής ποινής».

Πάντοτε κατά τον Γενικό Εισαγγελέα, ωστόσο, δεν μπορεί να επιβληθεί υποχρέωση αποζημιώσεως στον ενδιάμεσο φορέα παροχής υπηρεσιών, ούτε καταδίκη του στα έξοδα οχλήσεως και στα δικαστικά έξοδα σε σχέση με την προσβολή των δικαιωμάτων του δημιουργού εκ μέρους τρίτου.

Ο Γενικός Εισαγγελέας εκτιμά ότι η επιβολή χρήσης κωδικού προσβάσεως στο δίκτυο Wi-Fi για την προστασία του δικαιώματος του δημιουργού δεν θα ήταν σύμφωνη προς την απαίτηση δίκαιης ισορροπίας μεταξύ, αφενός της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και αφετέρου, της προστασίας της επιχειρηματικής ελευθερίας.

«Περιορισμός της προσβάσεως σε νόμιμες επικοινωνίες θα συνεπαγόταν επιπλέον περιορισμό της ελευθερίας εκφράσεως και πληροφορήσεως», συμπληρώνει ο κ. Szpunar.

Αναφέρει τέλος ότι ενδεχόμενη γενίκευση της υποχρέωσης προστασίας των δικτύων Wi-Fi, ως μέθοδος προστασίας του δικαιώματος του δημιουργού εντός του διαδικτύου, «θα ήταν ικανή να έχει μειονεκτήματα για όλη την κοινωνία, τα οποία ενδέχεται να υπερβούν το ενδεχόμενο όφελός της για τους κατόχους αυτών των δικαιωμάτων».

Οι προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα δεν δεσμεύουν το δικαστήριο, ενώ η απόφαση για την υπόθεση αναμένεται να εκδοθεί αργότερα.

Πηγή: KYΠΕ