Πρ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Σύντομα απόφαση για τον ELA της Λαϊκής

{loadposition ba_textlink}

Πολύ κοντά σε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι η εξέταση του θέματος της παραχώρηση επείγουσας ρευστότητα στην Λαϊκή Τράπεζα από το μηχανισμό ELA (Emergency Liquidity Assistance).

Όπως ανακοίνωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) Δήμητρα Καλογήρου σε δημοσιογραφική διάσκεψη για τον απολογισμό του έργου της Επιτροπής για το 2015, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την εξέταση της ενδεχόμενης χειραγώγησης της αγοράς από μη ανακοίνωση του ELA προς τους επενδυτές. Όπως ανέφερε, η κα. Καλογήρου, ανακοίνωση για το θέμα του ELA υπήρχε μόνο προς το τέλος με δύο μικρά ενημερωτικά δελτία μετά την ανάληψη της Λαϊκής από την Κυβέρνηση με €1,8 δισ, τον Μάιο του 2012. Να σημειωθεί ότι η Λαϊκή είχε ξεκινήσει τον δανεισμό από τον ELA το 2011, με το ποσό να φτάνει από τα €490 εκατ. στα €9,20 δισ. στις αρχές του 2013.

Όπως είπε η κα. Καλογήρου, πρόκειται για ευαίσθητο θέμα, αφού μεταξύ άλλων σχετίζεται και με την Κεντρική Τράπεζα και η απόφαση για το θέμα του ELA δεν είναι εύκολη.

Ωστόσο όπως είπε έχει ολοκληρωθεί το πόρισμα και το Συμβούλιο θα λάβει τις τελικές του αποφάσεις. Είπε επίσης ότι αν μετά την εξέταση από την Νομική Υπηρεσία διαπιστωθεί ότι δεν προκύπτουν ποινικά θέματα για τον ELA, η ΕΚΚ θα προχωρήσει με ανακοίνωση.

Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι το 2016 θα κλείσει το θέμα των ερευνών των τραπεζών από την ΕΚΚ.

Ανέφερε επίσης ότι πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί το πόρισμα της ΕΚΚ για την Commerzbank ύστερα από καταγγελία της βουλευτού του ΑΚΕΛ Ειρήνης Χαραλαμπίδου, ενώ εντός 2016 αναμένεται να ολοκληρωθεί και η εξέταση του θέματος της τράπεζας Transilvania, όπου εξετάζεται κατά πόσο υπήρξε χειραγώγηση της αγοράς της Κύπρου.

Ανέφερε επίσης ότι κατά τα έτη 2014 – 2015 έχουν ολοκληρωθεί πέντε έρευνες από την ΕΚΚ και αφορούν την υπεραξία της Uniastrum για την Τράπεζα Κύπρου, την υπεραξία της Λαϊκής Εγνατίας για την Λαϊκή Τράπεζα, οι οποίες δεν προχώρησαν στις ανάλογες προβλέψεις έγκαιρα και διερευνάται αν υπήρξαν παραπλανητικά στοιχεία στους λογαριασμού ή στα ενημερωτικά δελτία που εκδίδονταν στην περίοδο που διερεύνησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Επίσης ολοκληρώθηκε η έρευνα για την ανακατάταξη των ελληνικών ομολόγων στους λογαριασμούς της Τράπεζας Κύπρου, ύστερα από καταγγελία του εσωτερικού ελεγκτή της Τράπεζας Κύπρου και το θέμα των προβλέψεων για τα δάνεια της Τρ. Κύπρου, αν δηλαδή γίνονταν σωστά οι προβλέψεις και δεν υπήρχαν παραπλανητικά στοιχεία στους λογαριασμούς. Επίσης το θέμα των προβλέψεων για τα MIGoδάνεια τα οποία, όπως είπε, δίνονταν χωρίς να γίνονται οι ανάλογες προβλέψεις και δεν δίνονταν η σωστή εικόνα στους επενδυτές.

Όπως είπε η κα. Καλογήρου, όλα αυτά έχουν δοθεί στον Γενικό Εισαγγελέα προς διερεύνηση για τυχόν ποινικά αδικήματα, ενώ σε περίπτωση που δεν προκύπτουν ποινικά αδικήματα, τότε υπάρχει ευχέρεια της Επιτροπής για επιβολή διοικητικών προστίμων.

Αναφέρθηκε επίσης στις πρώτες υποθέσεις που έχουν παραπεμφθεί ήδη στη δικαιοσύνη και αφορούν την επάρκεια κεφαλαίων της Τράπεζας Κύπρου και την υπόθεση χειραγώγησης για ένα μήνα των επενδυτών, τις ανακοινώσεις διαφόρων αξιωματούχων για παραπλανητικές δηλώσεις και το θέμα της επένδυσης των τραπεζών Λαϊκής και Τράπεζας Κύπρου στα ελληνικά ομόλογα. Για την πρώτη υπόθεση, ανέφερε ότι έχει ήδη επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο 9 εκ από την ΕΚΚ.

Σύμφωνα με την παρουσίαση της κας. Καλογήρου, στρατηγική της ΕΕΚ επικεντρώνεται σε τρεις άξονες, στην προσπάθεια που καταβάλλει για αναβάθμιση και ανάπτυξη της κυπριακής κεφαλαιαγοράς και ευρύτερα του χρηματοοικονομικού τομέα, ούτως ώστε να μπορεί να αξιοποιήσει επαρκώς τα πλεονεκτήματα που συγκεντρώνει. Οι τρεις άξονες είναι, ενδελεχής εποπτεία της αγοράς, τιμωρία όσων παραβαίνουν τη νομοθεσία, και διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης της αγοράς μέσω ουσιαστικών βελτιώσεων και αυξημένης προστασίας των επενδυτών.

Ενδελεχείς οι έλεγχοι στις ΚΕΠΕΥ
————————————————————
Όσον αφορά τις Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ), η Πρόεδρος της ΕΚΚ ανέφερε ότι κατά το 2015 διενεργήθηκαν ενδελεχείς επιτόπιοι έλεγχοι βάσει εποπτικού προγράμματος. Με βάση τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν, η ΕΚΚ επέβαλε πρόστιμα ύψους €1.7 εκ. και σε δύο περιπτώσεις έγινε συμβιβασμός για το συνολικό ποσό των €685.000. Οι προαναφερθείσες κυρώσεις καθώς και αυτές που το Συμβούλιο της ΕΚΚ επέβαλε μετά από έρευνες τόσο σε νομικά όσο και σε φυσικά πρόσωπα υπό την εποπτεία της ΕΚΚ, ανέρχονται συνολικά σε €2.656.550.

Πέραν των χρηματικών ποινών που επιβλήθηκαν, η ΕΚΚ έχει επίσης υποδείξει στις ΚΕΠΕΥ τη λήψη σειράς διορθωτικών μέτρων για βελτίωση των εσωτερικών τους διαδικασιών, ρυθμίσεων και πρακτικών, με στόχο την πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές τους υποχρεώσεις.

Παράλληλα, η ΕΚΚ διερεύνησε παράπονα τα οποία είχαν υποβληθεί από επενδυτές εναντίον εποπτευόμενων και απηύθυνε δημόσιες προειδοποιήσεις προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με τους κινδύνους των επενδύσεων σε σύνθετα προϊόντα.

Σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης
—————————————————–
Όπως αναφέρθηκε παρά τις προκλήσεις που παραμένουν, η υποβολή αιτήσεων προς την ΕΚΚ από την Κύπρο και το εξωτερικό για αδειοδότηση νέων εποπτευόμενων οντοτήτων συνεχίζεται αμείωτη. Ως αποτέλεσμα του ενδιαφέροντος, οι εποπτευόμενες από την ΕΚΚ οντότητες έχουν ξεπεράσει ήδη τις 550. Αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων 210 ΚΕΠΕΥ, 155 Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών, αλλά και εταιρείες που εμπίπτουν στον αναπτυσσόμενο κλάδο των συλλογικών επενδύσεων και περιλαμβάνουν 11 Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, 4 Κυπριακούς και 39 αλλοδαπούς Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), 4 εγκεκριμένες Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και 36 Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων.

Το ενδιαφέρον αυτό, όπως ανέφερε η Πρόεδρος της ΕΚΚ, αδιαμφισβήτητα καταδεικνύει ότι η Κύπρος εξακολουθεί να συγκεντρώνει ουσιαστικά πλεονεκτήματα και να αποτελεί ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Ωστόσο, πρόσθεσε, για να επανακτηθεί πλήρως η αξιοπιστία της Κύπρου χρειάζεται σκληρή δουλειά και συλλογική προσπάθεια από όλους τους φορείς.

Λειτουργία Εξειδικευμένου Τμήματος για το ξέπλυμα παράνομου χρήματος
——————————————————————————————–
Αναφορικά με την πρόοδο της Κύπρου στο θέμα της πάταξης του ξεπλύματος παράνομου χρήματος, η κα Καλογήρου, ανέφερε ότι μια σημαντική αλλαγή που επήλθε ήταν η δημιουργία μιας εξειδικευμένη μονάδας στην ΕΚΚ που θα ασχολείται με τον έλεγχο συμμόρφωσης των εποπτευομένων σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους για την παρεμπόδιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Το τμήμα διενήργησε, μεταξύ άλλων, 21 επιτόπιους ελέγχους κατά τη διάρκεια του έτους.

Αναφέροντας ότι η ΕΚΚ ανέκαθεν διενεργούσε αυτούς τους ελέγχους, είπε ότι συνεχίζουν τους ελέγχους και πιο εντατικά τώρα και στις Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (ΕΠΔΥ). Ανέφερε ακόμα ότι στις ΚΕΠΕΥ και ΕΠΔΥ στις οποίες ΕΚΚ διενεργεί εποπτεία δεν προέκυψε θέμα ξεπλύματος, αλλά μόνο διαδικαστικά ζητήματα δηλαδή κατά πόσο ήταν ορθά συμπληρωμένοι οι φάκελοι των πελατών.

Πρόσθεσε ότι οι τελευταίες αξιολογήσεις της Κύπρου για το θέμα του ξεπλύματος ήταν θετικές από την Moneyval, το Global Forum και την αρμόδια επιτροπή της Τρόικας.

Ερωτηθείσα για εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών της οποίας η ΕΚΚ, ανακάλεσε την άδεια, είπε ότι υπήρχαν υπόνοιες γιατί δεν είχαν καθόλου στοιχεία για τους πελάτες. Το θέμα όπως είπε στάλθηκε στη MOCAS, ωστόσο δεν έχει διαφανεί κάτι μέχρι σήμερα.

Ερωτηθείσα για το θέμα εθελοντικής διαγραφής εταιρειών, είπε ότι είναι ένα νέο νομοθέτημα το οποίο δημοσιεύτηκε το 2015, με βάση το οποίο θα μπορεί να πάει στην γενική συνέλευση μια εισηγμένη εταιρεία και με το 50% των παρευρισκομένων θα μπορεί να διαγράψει την εταιρεία της από το Χρηματιστήριο, αλλά με την υποχρέωση να καλύψει το υπόλοιπο 10%, στην τελευταία τιμή που διαπραγματεύονταν στο χρηματιστήριο η μετοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Ερωτηθείσα αν έχει δεχθεί αγωγές από πρώην στελέχη τραπεζών, η κα. Καλογήρου ανέφερε ότι όντως είχε ιδιωτικές ποινικές αγωγές από Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο ΔΣ Τραπεζικού Ιδρύματος και ακόμα μια εταιρεία μέτοχο. Τελικά, όπως είπε, ο Γενικός Εισαγγελέας αποφάσισε να αναστείλει αυτές τις ποινικές διώξεις με το σκεπτικό ότι δεν μπορεί η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να έχει αυτό το ρίσκο λόγω της άσκησης του εποπτικού της ρόλου.

Ερωτηθείσα για την πρόθεση της Τράπεζας Κύπρου να επεκταθεί σε διεθνή χρηματιστήρια και κατά πόσο αυτή η απόφαση θα περάσει από την ΕΚΚ, η κα. Καλογήρου ανέφερε ότι πρώτα πρέπει να υπάρξει τελική απόφαση ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου για το θέμα και ένα σχέδιο δράσης της Τράπεζας. Ερωτηθείσα αν η ανακοίνωση της πρόθεσης επέκτασης σε ξένα χρηματιστήρια αποτελεί χειραγώγηση, η κα. Καλογήρου είπε ότι για κάτι τέτοιο θα πρέπει να εξεταστούν τα γεγονότα και το κατά πόσο έχει επηρεαστεί η τιμή της μετοχής ή οι αποφάσεις του επενδυτικού κοινού. «Αυτό είναι θέμα που θα μπορούσε να εξετάσει η Επιτροπή αν υπήρχε τέτοια καταγγελία», ανέφερε.

 

Πηγή: KYΠΕ