Πρόγραμμα επανεκπαίδευσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

{loadposition ba_textlink}

Ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι οι διαλέξεις και ασκήσεις χωρίστηκαν σε τέσσερις ενότητες.

Η πρώτη ενότητα είχε ως θέμα τη διάσωση ατόμου με τη χρήση διασωστικών σχοινιών και εξάρτησης από απότομες βουνοπλαγιές”.

Η εκπαίδευση άρχισε στις 22/02/2016 και διάρκεσε μέχρι τις 25/02/2016 σε περιοχή του χωριού Τσέρι με Υπεύθυνο τον Υπαστυνόμο, Χαράλαμπο Τήλλυρο, και βοηθό του τον Α/Πυρ. 2929 Χαράλαμπο Αγαθαγγέλου.

Την εκπαίδευση παρακολούθησαν όλα τα μέλη των Πυροσβεστικών Σταθμών Λευκωσίας.

Το χώρο της εκπαίδευσης επισκέφθηκε ο Διευθυντής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέας Νικολάου, ο οποίος ενημερώθηκε για τη διεξαγωγή των ασκήσεων.

Η δεύτερη ενότητα είχε ως θέμα “την κατάσβεση πυρκαγιάς και τη διάσωση ατόμων από υπόγειο χώρο καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης κινδύνων από τα φαινόμενα της πυρκαγιάς”.

Η εν λόγω εκπαίδευση άρχισε στις 29/02/2016 και διάρκεσε μέχρι τις 03/03/2016.

Οι ασκήσεις διεξήχθηκαν στις εγκαταστάσεις της Σχολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με Υπεύθυνο των ασκήσεων τον Υπαστυνόμο, Ανδρέα Χριστοφή, και βοηθό του το Λοχ 2661 Κυριάκο Μαλαθούρα. Τις ασκήσεις παρακολούθησαν όλα τα μέλη των Πυροσβεστικών Σταθμών Λευκωσίας.

Η τρίτη ενότητα είχε ως θέμα” την αντιμετώπιση απώλειας υγραερίου από όχημα μεταφοράς υγραερίου”.

Η εκπαίδευση άρχισε στις 07/03/2016 και διάρκεσε μέχρι τις 11/03/2016.

Εκπαιδευτές ήταν ο Υπαστυνόμος, Σπύρος Γέρου, και βοηθός του ο Α/Λοχ 1462 Μιχάλης Χριστοδούλου.

Τις ασκήσεις παρακολούθησαν όλα τα μέλη των Πυροσβεστικών Σταθμών Λευκωσίας. Ο χώρος διεξαγωγής της άσκησης ήταν ο περιμετρικός χώρος στάθμευσης του Σταδίου Γ.Σ.Π.

Η εκπαιδευτική περίοδος ολοκληρώθηκε με τη συμπλήρωση της τελευταίας ενότητας που άρχισε από 15/03/2016 και διάρκεσε μέχρι τις 18/03/2016 με θέμα “την αντιμετώπιση επεισοδίου που περιλαμβάνει χημικά και ραδιενεργά υλικά”.

Εκπαιδευτές ήταν ο Υπαστυνόμος, Κυριάκος Πλακίτης, και βοηθός του ο Α/Λοχ 1640 Δημήτρης Τουβανάς.

Την εκπαίδευση και τις ασκήσεις παρακολούθησαν όλα τα μέλη των Πυροσβεστικών Σταθμών Λευκωσίας.

Οι ασκήσεις διεξήχθηκαν σε χώρο που επιλέγηκε εκ των προτέρων στην περιοχή μεταξύ του Δήμου Στροβόλου και του Δήμου Λακατάμιας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, “αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι Εκπαιδευτές, οι Αξιωματικοί, οι Υπαξιωματικοί της επαρχίας Λευκωσίας αλλά και αρκετοί Πυροσβέστες ασχολήθηκαν με τη συγκεκριμένη εκπαίδευση διαθέτοντας αρκετό από τον ελεύθερο τους χρόνο”.

Τη διεξαγωγή των ασκήσεων επέβλεπε προσωπικά ο Επαρχιακός Υπεύθυνος των Πυροσβεστικών Σταθμών Λευκωσίας, Ανώτερος Υπαστυνόμος, Νίκος Λογγίνος.

Πηγή: KYΠΕ