Στα 14,3 δις το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στην ΕΕ τον Ιανουάριο του 2016

{loadposition ba_textlink}

To εποχικά προσαρμοσμένο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε πλεόνασμα 14,3 δις € τον Ιανουάριο του 2016 σε σύγκριση με τα πλεονάσματα των € 17,0 δισ το Δεκέμβριο του 2015 και € 21,4 δισ τον Ιανουάριο του 2015, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, οι οποίες δημοσιεύθηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες.

 

Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τον Ιανουάριο του 2016 σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2015,  , το πλεόνασμα του ισοζυγίου του τομέα των αγαθών αυξήθηκε ( + € 13,0 δισ έναντι + € 12,1 δισ ) και το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενούς εισοδήματος μειώθηκε ελαφρά ( – € 7,0 δισ έναντι  – € 7,3 δισ ) .

 

Συγκεκριμένα, το πλεόνασμα του ισοζυγίου στον τομέα των υπηρεσιών μειώθηκε ( + € 11,9 δισ έναντι € + 13.1) και το έλλειμμα του πρωτογενούς ισοζυγίου των εισοδημάτων αυξήθηκε ( – € 3,7 δισ έναντι – € 0,9 δισ ) . Το δωδεκάμηνο σωρευτικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για την περίοδο που λήγει τον Ιανουάριο του 2016 παρουσίασε πλεόνασμα € 181,2 δις, σε σύγκριση με € 138,2 δις ευρώ για τους 12 μήνες έως τον Ιανουάριο του 2015.

 

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου του τομέα των αγαθών αυξήθηκε ( + € 116,7 δισ από + € 43,8 δισ ) όπως έκανε και το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών ( + € 154,8 δισ από + € 153,8 δισ ) .

 

Τέλος το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενούς εισοδήματος αυξήθηκε ( – € 77,9 δισ έναντι – € 76,3 δις) και το πλεόνασμα του πρωτογενούς ισοζυγίου των εισοδημάτων παρουσίασε μείωση ( – € 12,4 δισ έναντι + € 16.9 δισ ) .

 

Η eurostat δεν κοινοποίησε σήμερα συγκεκριμένα στοιχεία για την Κύπρο.

Πηγή: KYΠΕ

 

Στα 14,3 δις το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στην ΕΕ τον Ιανουάριο του 2016 
ΚΥΠΕ – Αθανάσιος Αθανασίου – Βρυξέλλες 21/3/2016 12:50


To εποχικά προσαρμοσμένο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε πλεόνασμα 14,3 δις € τον Ιανουάριο του 2016 σε σύγκριση με τα πλεονάσματα των € 17,0 δισ το Δεκέμβριο του 2015 και € 21,4 δισ τον Ιανουάριο του 2015, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, οι οποίες δημοσιεύθηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες.

Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τον Ιανουάριο του 2016 σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2015,  , το πλεόνασμα του ισοζυγίου του τομέα των αγαθών αυξήθηκε ( + € 13,0 δισ έναντι + € 12,1 δισ ) και το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενούς εισοδήματος μειώθηκε ελαφρά ( – € 7,0 δισ έναντι  – € 7,3 δισ ) .

Συγκεκριμένα, το πλεόνασμα του ισοζυγίου στον τομέα των υπηρεσιών μειώθηκε ( + € 11,9 δισ έναντι € + 13.1) και το έλλειμμα του πρωτογενούς ισοζυγίου των εισοδημάτων αυξήθηκε ( – € 3,7 δισ έναντι – € 0,9 δισ ) . Το δωδεκάμηνο σωρευτικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για την περίοδο που λήγει τον Ιανουάριο του 2016 παρουσίασε πλεόνασμα € 181,2 δις, σε σύγκριση με € 138,2 δις ευρώ για τους 12 μήνες έως τον Ιανουάριο του 2015.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου του τομέα των αγαθών αυξήθηκε ( + € 116,7 δισ από + € 43,8 δισ ) όπως έκανε και το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών ( + € 154,8 δισ από + € 153,8 δισ ) .

Τέλος το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενούς εισοδήματος αυξήθηκε ( – € 77,9 δισ έναντι – € 76,3 δις) και το πλεόνασμα του πρωτογενούς ισοζυγίου των εισοδημάτων παρουσίασε μείωση ( – € 12,4 δισ έναντι + € 16.9 δισ ) .

Η eurostat δεν κοινοποίησε σήμερα συγκεκριμένα στοιχεία για την Κύπρο.