Στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης ο Ι. Νικολάου

{loadposition ba_textlink}

Όπως αναφέρει επίσημη ανακοίνωση, “οι Υπουργοί αναμένεται να ανταλλάξουν απόψεις σε σχέση με την εφαρμογή των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2015 για τα μέτρα πρόληψης ενάντια στην τρομοκρατία, και συγκεκριμένα αναφορικά με τον εντοπισμό των μετακινήσεων των τρομοκρατών, την καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού και τη ρητορική του μίσους στο διαδίκτυο καθώς και να καθορίσουν τα επόμενα βήματα σε σχέση με το θέμα αυτό”.

Προσθέτει ότι οι Υπουργοί Δικαιοσύνης, “αναμένεται να συμφωνήσουν, επίσης, επί του κειμένου της νέας Οδηγίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη διαβουλεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με σκοπό την υιοθέτηση του νέου θεσμικού πλαισίου”.

Παράλληλα, “θα συζητήσουν την πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, με στόχο τη θέσπιση ουσιαστικότερων διαδικασιών ελέγχου της απόκτησης και της κατοχής πυροβόλων όπλων, αλλά και της κυκλοφορίας τέτοιων όπλων στην επικράτεια της Ένωσης”.

Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ανακοίνωση, “οι Υπουργοί θα ενημερωθούν από την Επιτροπή σχετικά με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για τη θέσπιση ενός νέου πλαισίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών, τα οποία διαβιβάζονται, στο πλαίσιο διατλαντικών εμπορικών συναλλαγών”.

Στη συνέχεια, το Συμβούλιο θα απασχολήσει το θέμα των Ψηφιακών Συμβάσεων, και ειδικότερα πτυχές που αφορούν την υπογραφή συμβολαίων που θα ρυθμίζουν διαδικτυακές και άλλες εξ αποστάσεως εμπορικές συναλλαγές.

Επιπρόσθετα, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης, θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαμόρφωσης ενός αποτελεσματικού συστήματος ποινικής δικαιοσύνης στην ψηφιακή εποχή, κυρίως σε σχέση με τη δικαιοδοσία στον κυβερνοχώρο.

Τέλος, θα γίνει ενημέρωση αναφορικά με τις εξελίξεις για υιοθέτηση από την ΕΕ, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), την οποία η Κύπρος έχει ήδη υπογράψει από τον Ιούνιο του 2015.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης επιστρέφει στην Κύπρο το Σάββατο 12 Μαρτίου.

Πηγή: KYΠΕ