Συνεργασία Δήμου Πάφου και ΠΚ στον τομέα Συγκοινωνιακής μηχανικής

{loadposition ba_textlink}

Την συμφωνία υπέγραψαν σήμερα ο Δήμαρχος της πόλης Φαίδωνας Φαίδωνος και ο Λέκτορας του Πανεπιστημίου Δρ. Λουκάς Δημητρίου.

Η Συμφωνία προβλέπει, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τη συνεργασία των δύο φορέων στους διάφορους τομείς της Μηχανικής, με στόχο τη χρήση προηγμένων μεθόδων, τεχνικών και τεχνολογιών σχεδιασμού, υλοποίησης οργάνωσης και διαχείρισης της συγκοινωνιακής (και υπόλοιπης πολιτικής) υποδομής για συνεχή βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης, της προβολής και της προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς.

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας θα διενεργούνται επιστημονικές μελέτες, θα διεξάγονται διπλωματικές και μεταπτυχιακές εργασίες φοιτητών, θα διοργανώνονται σεμινάρια και διαλέξεις, θα προωθείται κοινή συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και θα οργανώνονται άλλες συναφείς δράσεις.

Στην υπογραφή της Συμφωνίας παρέστησαν ο Δημοτικός Μηχανικός Νεόφυτος Ζαβρίδης, εκ μέρους του Δήμου Πάφου, και η Υποψήφια Διδάκτωρ Κατερίνα Στυλιανού με τον Μεταπτυχιακό Φοιτητή Παρασκευά Νικολάου, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Πηγή: KYΠΕ