Συρρικνώθηκε το Δημόσιο!

{loadposition ba_textlink}

Η απασχόληση στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα κατά το 4ο τρίμηνο του 2015 μειώθηκε κατά 1.144 άτομα ή -1,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους και έφτασε τα 64.526 άτομα.

Συγκριτικά με το 4ο τρίμηνο του 2014, η μεγαλύτερη μείωση (-13,3%) παρουσιάζεται στις εταιρείες και επιχειρήσεις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση (ημικρατικοί οργανισμοί) ενώ μικρότερες μειώσεις παρατηρούνται στις κατηγορίες Κεντρική Κυβέρνηση και Τοπικές Αρχές, -0,2% και -2,0% αντίστοιχα.

Συγκριτικά με το 3ο τρίμηνο του 2015, η απασχόληση στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 1.020 άτομα ή 1,6%. Η Κεντρική Κυβέρνηση και οι εταιρείες και επιχειρήσεις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση παρουσίασαν αύξηση 1,7% και 0,6% αντίστοιχα ενώ οι Τοπικές Αρχές παρουσίασαν μείωση -1,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο του ίδιου έτους.

Το 2015 η απασχόληση μειώθηκε κατά -2,5% σε σχέση με το 2014. Η μεγαλύτερη μείωση παρουσιάζεται στις εταιρείες και επιχειρήσεις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση (-16,9%) ενώ μικρότερες μειώσεις παρατηρούνται στις κατηγορίες Κεντρική Κυβέρνηση και Τοπικές Αρχές, -0,6% και -2,1% αντίστοιχα.

Πηγή: KYΠΕ