Τέσσερις περιφερειακές αποφάσεις έλαβε σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

{loadposition ba_textlink}

Τέσσερις περιφερειακές αποφάσεις έλαβε σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε σύνθεση υπουργών εσωτερικών και δικαιοσύνης:
1) την παράταση των κυρώσεων έναντι προσώπων που σχετίζονται με την αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας της Ουκρανίας,
2) μια απόφαση για την ενίσχυση της λειτουργίας της europol,
3) τη μείωση της γραφειοκρατίας σε σχέση με τις επίσημες μεταφράσεις εγγράφων προς χρήση από πολίτες της ΕΕ στα κράτη μέλη και
4) την εναρμόνιση των κανόνων εισόδου στην ΕΕ για ερευνητές – φοιτητές από τρίτες χώρες.

Συγκεκριμένα η ΕΕ αποφάσισε σήμερα να παρατείνει για έξι μήνες τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε 147 πρόσωπα και 37 εταιρίες σε σχέση με τη συμμετοχή τους σε απειλές και πράξεις ενάντιας στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Η απόφαση αφορά πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ ως τις 15 Σεπτεμβρίου του 2016.

Σε σχέση με τον κανονισμό που ανοίγει το δρόμο για την ενίσχυση της λειτουργίας της Europol, το Συμβούλιο προσδιόρισε τις λεπτομέρειες που θα υποβάλει προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάιο και περιλαμβάνουν εποπτεία και καταλογισμό της λειτουργίας της στο ΕΚ και τα εθνικά κοινοβούλια, περισσότερες αρμοδιότητες έρευνας, προβλέψεις για προστασία προσωπικών δεδομένων και προσαρμογή των κανόνων της στη νέα Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Ο Ard van der Steur, Ολλανδός υπουργός δικαιοσύνης δήλωσε σχετικά ότι “η europol αποτελεί την αιχμή του δόρατος ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία και ο νέος κανονισμός της λύνει τα χέρια για να παρέχει πλέον αποτελεσματικές υπηρεσίες στα κράτη μέλη

Όσον αφορά τα δημόσια έγγραφα που δεν θα απαιτείται να μεταφράζονται επισήμως το συμβούλιο έκρινε πως στο εξής πιστοποιητικά γέννησης, θανάτου, γάμου, σύμφωνα συμβίωσης και ποινικό μητρώο θα απλοποιηθούν με βάση ένα κοινό υπόμνημα, ώστε να μην απαιτείται η επικυρωμένη μετάφρασή τους και η σφράγισή τους με την λεγόμενη σφραγίδα της Χάγης (apostile). Τα έγγραφα θα είναι αναγνωρίσιμα βάση ενός κοινού διαγλωσσικού προτύπου, αναφέρει το Συμβούλιο.

Τέλος σε σχέση με του κανόνες εισόδου φοιτητών – ερευνητών από τρίτες χώρες, το Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

– την απόδοση δικαιώματος μετακίνησης εντός της ΕΕ για 6 μήνες σε ερευνητές που έχουν γίνει δεκτοί σε ένα κράτος μέλος,
– το δικαίωμα παραμονής για 9 μήνες μετά το πέρας των σπουδών προς αναζήτηση εργασίας,
– την επέκταση του δικαιώματος μετακίνησης και στα μέλη των οικογενειών τους και
– το δικαίωμα εργασίας για 15 ώρες την εβδομάδας εκτός πλαισίου σπουδών.

Πηγή: KYΠΕ