Τέθηκαν σε εφαρμογή οι πρόνοιες του νόμου που αφορούν καθυστερημένα τέλη κυκλοφορίας

 

Τέθηκαν σε εφαρμογή οι πρόνοιες του περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου με αρ. Ν. 202(Ι)/ 2015 με βάση τις οποίες, δίνεται η δυνατότητα σε κατόχους οχημάτων που οφείλουν καθυστερημένα τέλη κυκλοφορίας μέχρι την 31/12/2015 να τα καταβάλουν σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αναφέρει, σε ανακοίνωση του, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Αναφέρει, τέλος, ότι σχετική αίτηση για εγγραφή στο σχέδιο καταβολής των καθυστερημένων τελών κυκλοφορίας υποβάλλεται μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Πηγή: ΚΥΠΕ