Το ΚΕΑΑ ανακαλεί απόφαση για τη Μονάδα της Κόσιης

{loadposition ba_textlink}

Η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ), κατά τη σημερινή συνεδρία της, στην παρουσία του Γενικού Ελεγκτή και του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, εξέτασε το θέμα της σύναψης συμπληρωματικής συμφωνίας για τη Μονάδα της Κόσιης και αποφάσισε, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα, να ανακαλέσει την προηγούμενη απόφασή της για έγκριση της σύναψης συμφωνίας που, μεταξύ άλλων προβλέπει τριετή επέκταση της υφιστάμενης σύμβασης, αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση.

Προστίθεται ότι ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, για την ΚΕΑΑ, παραμένει η αναγκαιότητα για κοινοποίηση του Μέτρου Κρατικής Ενίσχυσης (αρχική συμφωνία του 2006) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ώστε να καταστεί δυνατή η ανάκτηση τυχόν υπερπληρωμών στη συγκεκριμένη σύμβαση. Αυτός άλλωστε ήταν ο λόγος που εξ αρχής η ΚΕΑΑ επέμενε στην κοινοποίηση του Μέτρου στην ΕΕ, συμπληρώνει η ΚΕΑΑ.

Το θέμα θα επανεξεταστεί μετά τη συνεδρία που θα πραγματοποιηθεί στη Νομική Υπηρεσία στις 15/3/2016 και αφού η ΚΕΑΑ έχει ενώπιον της όλα τα δεδομένα.

Μέχρι τότε, η ΚΕΑΑ εισηγείται στο Συμβούλιο Διαχείρισης της Μονάδας όπως μη πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή προς την Κοινοπραξία είτε για εκκρεμείς οφειλές, είτε για τις τρέχουσες.

Το θέμα πιθανού τερματισμού της υφιστάμενης σύμβασης θα εξεταστεί στην πιο πάνω σύσκεψη στη Νομική Υπηρεσία.

Πηγή: KYΠΕ