Βελτίωση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 2015

{loadposition ba_textlink}

Βελτίωση κατά €85,3 εκατ. εμφάνισε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 2015, καταγράφοντας έλλειμμα €634,2 εκατ. σε σύγκριση με έλλειμμα €791,5 εκατ. το 2014, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών για το 2015.

Το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα εξωτερικές στατιστικές (ισοζύγιο πληρωμών, διεθνής επενδυτική θέση και εξωτερικό χρέος) για το τέταρτο τρίμηνο του 2015 καθώς και αναθεωρημένα στοιχεία για τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2015.

Το 2015 σημαντική ήταν η βελτίωση του πρωτογενούς εισοδήματος το οποίο κατέγραψε πλεόνασμα €60,5 εκατ. σε σχέση με έλλειμμα €488,8 εκ το 2014. Το εισόδημα από εξαρτημένη εργασία παρουσίασε πλεόνασμα €1,7 εκατ το 2015, σε σχέση με έλλειμμα €13,1 εκατ το 2014.

Αντίστοιχα το εισόδημα από επενδύσεις παρουσίασε πλεόνασμα €2,3 εκατ. το 2015 σε σχέση με έλλειμμα €531,6 εκατ το 2014. Την ίδια ώρα επιδεινώθηκε το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων καταγράφοντας έλλειμμα €449,9 εκατ το 2015, σε σχέση με έλλειμμα €423,5 εκατ το 2014.

Το 2015 το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών επιδεινώθηκε στα €3.178,5 εκατ σε σχέση με €2.812,2 εκατ το 2014.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρέμεινε το 2015, στα €2.933 εκατ., στα ίδια επίπεδα δηλαδή με το 2014.

Το ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων το 2015 εμφάνισε πλεόνασμα €49,5 εκατ. σε σχέση με €146, 4 εκατ. το 2014 και το ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών πλεόνασμα €90 εκ σε σχέση με έλλειμμα €800,7 εκατ το 2014.

Στο τέλος του 2015, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε -5,1 εκατ. ευρώ, έναντι 5,9 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η διεθνής επενδυτική θέση της Κύπρου το 2015 κατέγραψε βελτίωση παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού €22.507,0 εκατ. έναντι €24.468,1 εκατ. το 2014.

Το εξωτερικό χρέος της Κύπρου ανήλθε στα €102.488,0 εκατ. το 2015 σε σύγκριση με €97.327,3 εκατ. το 2014.

Πηγή: KYΠΕ