Υπ. Εργασίας: Τα άτομα με αναπηρίες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε δομές ενσωματωμένες στην κοινότητα

Η πολιτική του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στον τομέα της μέριμνας και της φροντίδας ατόμων με αναπηρίες στηρίζεται στις αρχές της διασφάλισης της ισότητας των ευκαιριών, της ίσης μεταχείρισης και της καταπολέμησης των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρίες, της διασφάλισης του δικαιώματός τους για ανεξάρτητη διαβίωση και για πλήρη ένταξή τους στην κοινωνική ζωή του τόπου, ανέφερε σήμερα η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου, σε χαιρετισμό της στην 24η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες .

Στο χαιρετισμό της,τον οποίο διάβασε η Α’ Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών Στέλλα Πλέιμπελ, η Υπουργός υπέδειξε ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλες υπηρεσίες και εξειδικευμένες δομές, σε δομές απασχόλησης και φροντίδας ενσωματωμένες στην κοινότητα.

Eξέφρασε ικανοποίηση για το ότι στην Κύπρο λειτουργούν στο παρόν στάδιο 40 προγράμματα κοινωνικής φροντίδας από φορείς που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρίες και παρέχουν 24ωρη ή διημερεύουσα φροντίδα, και τα οποία στηρίζονται από το κράτος οικονομικά.

Σημείωσε ότι το 2015, δόθηκε κρατική ενίσχυση συνολικού ποσού ύψους πέραν των €2.600.000 για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών και άλλων δαπανών τους, ποσό που αντιστοιχεί στο 42% του συνολικού ποσού των κρατικών ενισχύσεων που δόθηκαν σε παγκύπρια βάση, σε διάφορα προγράμματα.
πηγη:κυπε