ΥΠΕΡ: “Δεν έχει επιτευχθεί πλήρως η αρχή της ισότητας ανδρών-γυναικών”

{loadposition ba_textlink}

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση θεωρεί τα θέματα ισότητας ως θέματα μείζονος σημασίας και πιστεύει ότι μέσα από τον διάλογο και τη συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους μπορεί να αποτραπεί το ενδεχόμενο επίκλησης της οικονομικής κρίσης ως εμπόδιο στην προώθηση της ισότητας.

Σε χαιρετισμό της σε εκδήλωση της ΣΕΚ για τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας – που ανέγνωσε η Αν. Διευθύντρια του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Μαρίνα Ιωάννου, η Υπουργός ανέφερε ότι δυστυχώς, στην Κύπρο ακόμη δεν έχει επιτευχθεί πλήρως η αρχή της ισότητας.

“Στην αγορά εργασίας η γυναίκα δεν έχει εξισωθεί σε ικανοποιητικό βαθμό με τον άνδρα. Γενικά, η απασχόληση των γυναικών είναι περισσότερο εμφανής σε χαμηλής εξειδίκευσης επαγγέλματα, τα οποία προσφέρουν και χαμηλές αμοιβές. Επιπλέον, ένα μεγάλο ποσοστό εργαζόμενων γυναικών εκπροσωπείται στη μερική και προσωρινή απασχόληση. Αυτό επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η πεπαλαιωμένη αντίληψη, που θέλει τις γυναίκες να ασχολούνται πρωτίστως με τη φροντίδα των παιδιών και άλλων εξαρτώμενων προσώπων και ύστερα με οτιδήποτε άλλο, εξακολουθεί να είναι ακόμα βαθιά ριζωμένη στην κυπριακή κουλτούρα”, σημείωσε.

Μολονότι έχει επιτευχθεί σε ένα μεγάλο βαθμό η κοινωνική και πολιτική χειραφέτηση των γυναικών και, γενικά, η συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας έχει αυξηθεί σημαντικά, είπε, το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής» συνεχίζει να εμποδίζει την επαγγελματική ανέλιξή τους.

“Αν και η αγορά εργασίας είναι στελεχωμένη από ικανότατες γυναίκες, δυστυχώς διαπιστώνεται ότι η αξία τους υποτιμάται όσον αφορά τη προώθησή τους στις ανώτερες και ανώτατες θέσεις της οργανωσιακής ιεραρχίας. Οι άνδρες υπερτερούν αριθμητικά στις ιεραρχικές θέσεις, ακόμη και σε τομείς στους οποίους αριθμητικά είναι λιγότεροι, πράγμα το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η μητρότητα και τα στερεότυπα για την αξία της γυναίκας λειτουργούν ακόμη και σήμερα ως εμπόδια στον χώρο εργασίας”, πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι το Υπουργείο της στοχεύει και προωθεί ενεργά την ουσιαστική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία και ενώ αναγνωρίζει τη σημασία της νομοθετικής κατοχύρωσης των δικαιωμάτων και των δύο φύλων, αναγνωρίζει επίσης ότι αυτή από μόνη της δεν αρκεί. Γι’ αυτόν τον λόγο, σημείωσε, ο θεσμός των Επιθεωρητών Ισότητας του Υπουργείου, βρίσκεται ήδη σε λειτουργία και υλοποιούνται τόσο προληπτικές όσο και κατασταλτικές δράσεις, με αρμοδιότητες όπως η λήψη και διερεύνηση καταγγελιών για θέματα διάκρισης λόγω φύλου, η διενέργεια επιθεωρήσεων και η διασφάλιση συμμόρφωσης των εργοδοτών προς τις πρόνοιες των περί Προστασίας της Μητρότητας και των περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, Νόμων.

Παρά την νομοθετική προστασία, σημείωσε, εξακολουθούν, δυστυχώς, να παρουσιάζονται κενά στον τομέα της ισότητας. Η συντήρηση π.χ. της ανισότητας στις αμοιβές των δύο φύλων για εργασία ίσης αξίας, υποδηλώνει ότι ακόμα δεν αντιμετωπίστηκαν τα βαθύτερα αίτια του χάσματος.

Ανέφερε ότι το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι ένα από αυτά. Τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας μια καθοδική πορεία κατέληξε από 33% το 1994, στο 15,8% το 2013. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε €100 που αμείβεται ένας άνδρας, κατά μέσο όρο, μια γυναίκα αμείβεται μόνο με €84,2 για την ίδια εργασία.

“Στη μείωση του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών θεωρούμε ότι συνέβαλε σημαντικά και η υλοποίηση από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Δράσεις για μείωση του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών». Στα κυριότερα και απτά αποτελέσματα του εν λόγω έργου συγκαταλέγονται η αναβάθμιση του μηχανισμού επιθεώρησης και εξέτασης παραπόνων για την ισότητα των αμοιβών, η σύσταση του Εθνικού Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για Εφαρμογή Καλών Πρακτικών Ισότητας στο Εργασιακών Περιβάλλον και η εκπαίδευση 143 καθηγητών συμβουλευτικής και επαγγελματικής αγωγής, 8.612 εκπαιδευτικών προδημοτικής, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης και 3.268 γονέων με πρώτιστο στόχο την καταπολέμηση του επαγγελματικού διαχωρισμού”, πρόσθεσε.

Σε χαιρετισμό της εξάλλου σε εκδήλωση της Σοσιαλιστικής Γυναικείας Κίνησης για την Ημέρα της Γυναίκας, που ανέγνωσε, εκ μέρους της π Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας Ανδρέας Ασσιώτης, τόνισε ότι η κοινωνική προστασία και η ισότητα συγκαταλέγονται στις βασικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης.
Ανέφερε ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο συμφιλίωσης της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή, αλλά και προώθησης της ισότητας, εφαρμόζουν ένα ευρύ πλέγμα δράσεων για τη διασφάλιση προσβάσιμων και ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας σε παιδιά, ηλικιωμένα άτομα και άτομα με αναπηρίες.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε,εξέχουσας σημασίας είναι η οργάνωση και ενεργοποίηση των τοπικών κοινοτήτων για εντοπισμό και αντιμετώπιση των αναγκών τους στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας και η ανάπτυξη συνεταιριστικής δράσης μεταξύ του κεντρικού κράτους, αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

“Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας έχουν εναρμονίσει και εμπλουτίσει το Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών, το οποίο στοχεύει στην επιχορήγηση προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας. Το 2015 επιχορηγήθηκαν 156 φορείς για τη λειτουργία προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας με ποσό που πλησιάζει τα €6,5 εκ.”, πρόσθεσε.

Είπε τέλος, ότι στο πλαίσιο της νομοθεσίας του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), έχει αναθεωρηθεί η πολιτική για τα θέματα φροντίδας και έχει ήδη τεθεί σε ισχύ ένα ολοκληρωμένο «Σχέδιο Επιδότησης Υπηρεσιών Φροντίδας», με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης ατόμων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παιδιά των οποίων οι οικογένειες είναι δικαιούχοι ΕΕΕ, μέσα από την επιδότηση των διαπιστωμένων αναγκών τους για υπηρεσίες φροντίδας.

Πηγή: KYΠΕ