Η Κύπρος στο CERN

{loadposition ba_textlink}

Την 1η Απριλίου 2016, η Κύπρος εντάχθηκε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών ( CERN ), υπό την ιδιότητα του συνδεδεμένου μέλους.

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών άρχισε τις εργασίες του το 1954, με σκοπό τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών στον τομέα των πυρηνικών ερευνών, για καθαρά επιστημονικούς σκοπούς. Τα αποτελέσματα των ερευνών του οργανισμού (θεωρητικών και πειραματικών) αποτελούν δημόσιο αγαθό και από αυτά θα πρέπει να επωφελείται όλη η ανθρωπότητα.

Ο Οργανισμός προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, ενώ παράλληλα αναπτύσσει τις τεχνολογικές δεξιότητες των μηχανικών και τεχνικών στα ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα και την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Η συμβολή του στην ιατρική είναι μεγάλης σημασίας, εάν αναλογιστεί κανείς τις ιατρικές εφαρμογές στη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου και άλλων σοβαρών ασθενειών.

Τα τελευταία χρόνια ο CERN έγινε ευρέως γνωστός με την ανακάλυψη του σωματιδίου Higgs , μετά από έρευνες τεσσάρων και πλέον δεκαετιών. Στα επιτεύγματα του CERN συγκαταλέγεται επίσης ο παγκόσμιος ιστός ( www ), ο οποίος ξεκίνησε τέλος της δεκαετίας του ‘80 ως ένα έργο του.

Η Συμφωνία Σύνδεσης της Κύπρου με τον Οργανισμό, ως το προστάδιο της πλήρους ένταξής της, υπογράφηκε το 2012.

Μετά από πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και την ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του Κυρωτικού Νομοσχεδίου τον Μάρτιο του 2016, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Γενεύη ενημέρωσε τον CERN για την ολοκλήρωση όλων των συνταγματικών διαδικασιών και την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας μεταξύ της χώρας μας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών αναφορικά με τη χορήγηση της ιδιότητας του συνδεδεμένου μέλους, ως το προηγούμενο στάδιο πριν την πλήρη ένταξή της.

Η ένταξη της Κύπρου στην οικογένεια του CERN θα επιτρέψει, μεταξύ άλλων, την εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Συμβούλιο του Οργανισμού και συμμετοχή στις δραστηριότητές του. Θα δώσει επίσης την ευκαιρία στις κυπριακές εταιρείες να διεκδικήσουν συμβόλαια εμπορικής και τεχνικής φύσεως και να επωφεληθούν από τη λήψη τεχνογνωσίας σε σημαντικούς τομείς δραστηριότητας του Οργανισμού.

Κύπριοι μαθητές και φοιτητές θα μπορούν να επωφεληθούν της εξειδικευμένης κατάρτισης που προσφέρουν τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά του προγράμματα και νέοι επιστήμονες θα έχουν τη δυνατότητα να εργοδοτηθούν στο προσωπικό του CER

Πηγή: riknews