Ελλάδα: Alpha Bank, Eurobank και KKR αναλαμβάνουν τα κόκκινα δάνεια

{loadposition ba_textlink}

Σε συνεργασία με την παγκόσμια επενδυτική τράπεζα KKR και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και την Ανάπτυξης (EBRD) για τη σύσταση εταιρείας διαχείρισης προβληματικών δανείων μεγάλων επιχειρήσεων, προχώρησαν οι τράπεζες Eurobank και Alpha Bank.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, η KKR μέσω της εξειδικευμένης θυγατρικής της “Pillarstone Europe” θα ιδρύσει ελληνική εταιρεία διαχείρισης προβληματικών δανείων, στην οποία σκοπεύει να συμμετάσχει με ποσοστό 5%. Η εταιρεία διαχείρισης θα έχει έδρα την Ελλάδα και θα διαθέτει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδας, σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα

Το αρχικό χαρτοφυλάκιο των υπό διαχείριση δανείων, θα ανέλθει σταδιακά σε ύψος 1,2 δις ευρώ, με εκτιμώμενη ισόποση συμμετοχή των δύο τραπεζών (50%-50%) και η σύνθεσή του θα συμφωνηθεί από κοινού με την εταιρεία διαχείρισης και την KKR. Διευκρινίζεται ότι οι τράπεζες (Eurobank και Alpha Bank) θα συνεχίσουν να εγγράφουν στις καταστάσεις τους τα δάνεια, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται πώληση παρά μόνον διαχείρισή τους από την εταιρεία διαχείρισης.

Η διαδικασία αυτή δε θα επηρεάζει αρνητικά τα κεφάλαια των τραπεζών. Η δομή της συναλλαγής είναι τέτοια που επιτρέπει σε μεταγενέστερο χρόνο και την συμμετοχή κι άλλων ελληνικών τραπεζών στο εγχείρημα.

Πηγή: KYΠΕ