Αναβολή για δύο υποθέσεις της Τράπεζας Κύπρου

{loadposition ba_textlink}

Στις 25 Μαΐου, στις 0930, συνεχίζεται ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας η υπόθεση της Τράπεζας Κύπρου και πέντε πρώην ανώτατων στελεχών της σε σχέση με τις κεφαλαιουχικές ανάγκες της Τράπεζας το 2012.

Την αναβολή ζήτησε ο δικηγόρος της Τράπεζας Κύπρου Πόλυς Πολυβίου, αναφέροντας ότι προτίθεται να αιτηθεί από το Δικαστήριο να ζητηθεί γνωμοδότηση από το Ανώτατο Δικαστήριο σε σχέση με συγκεκριμένο νομικό σημείο. Οι δικηγόροι των υπόλοιπων κατηγορούμενων δήλωσαν ότι θα υποστηρίξουν το αίτημα του κ. Πολυβίου. Ο δικηγόρος του Ανδρέα Ηλιάδη, Ευστάθιος Ευσταθίου ανέφερε ότι ο ίδιος θα υποστηρίξει και δεύτερο νομικό σημείο.

Η Εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής Πολίνα Ευθυβούλου ανέφερε ότι θα αναμένει να ενημερωθεί για το νομικό σημείο, προσθέτοντας ότι στο μέτρο που είναι δυνατόν προτίθεται να απαντήσει την ίδια ημέρα.

Και οι έξι κατηγορούμενοι (Τράπεζα Κύπρου, Θεόδωρος Αριστοδήμου, Αντρέας Αρτέμη, Ανδρέας Ηλιάδης, Γιάννης Πεχλιβανίδης και Γιάννης Κυπρή) έχουν κληθεί στο `εκ πρώτης όψεως` στάδιο σε απολογία για τη 2η κατηγορία, αυτή της χειραγώγησης της αγοράς μεταξύ 14/06/2012 και 26/06/2012. Ότι δηλαδή παρέλειψαν να προβούν στις δέουσες ενέργειες έτσι ώστε να εκδοθεί δημόσια ανακοίνωση σημαντικού γεγονότος από την Τράπεζα Κύπρου για σημαντική αύξηση των κεφαλαιουχικών αναγκών της από τα €200 εκ. τα οποία είχε ανακοινώσει στις 10/05/2012.

Η Τράπεζα Κύπρου ως νομικό πρόσωπο καλείται σε απολογία και για τις κατηγορίες 3 και 4, δηλαδή ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας στις 19/6/2012 διέδωσε πληροφορίες που έδιναν παραπλανητικές ενδείξεις σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά μέσα ενώπιον των μετόχων. Για τις κατηγορίες αυτές έχουν κληθεί σε απολογία αντίστοιχα και ο κατηγορούμενος 2, Θεόδωρος Αριστοδήμου, τότε Πρόεδρος του ΔΣ της Τράπεζας, καθώς και ο κατηγορούμενος 4 Ανδρέας Ηλιάδης, τότε Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Συγκροτήματος.

Ο κ. Αριστοδήμου έχει κληθεί σε απολογία επίσης στην 5η κατηγορία που έχει σχέση και πάλι με την Ετήσια Γενική Συνέλευση, ότι δηλαδή κατά την παροχή πληροφορίας στους μετόχους της Τράπεζας απέκρυψε ουσιώδη στοιχεία σχετικά με το κεφαλαιουχικό έλλειμμα της Τράπεζας. Ο κ. Ηλιάδης καλείται σε απολογία και για την 6η κατηγορία που αφορά επίσης απόκρυψη ουσιωδών στοιχείων για το έλλειμμα της Τράπεζας κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση ενώ ήταν Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της.

Αναβολή για τις 16 Ιουνίου στην υπόθεση για εξαγορά ελληνικών ομολόγων
—————————-

Εξάλλου, για τις 16 Ιουνίου στις 0900 αναβλήθηκε η δεύτερη ποινική υπόθεση εναντίον της Τράπεζας Κύπρου και έξι πρώην ανώτατων στελεχών της σε σχέση με την εξαγορά ελληνικών ομολόγων από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το 2010.

Η αναβολή δόθηκε μετά από αίτημα του δικηγόρου της Τράπεζας Πόλυ Πολυβίου, ο οποίος όπως ανέφερε στο Δικαστήριο προτίθεται να εγείρει προδικαστικό ερώτημα.

Οι κατηγορούμενοι σε εκείνη την υπόθεση είναι η Τράπεζα Κύπρου ως νομικό πρόσωπο και έξι φυσικά πρόσωπα. Πρόκειται για τους Ανδρέα Ηλιάδη, τότε Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Κύπρου, Γιάννη Κυπρή, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανδρέα Αρτέμη, Γεώργιο Γεωργιάδη, Κώστα Σεβέρη και Κώστα Χατζήπαπα.

Πηγή: KYΠΕ