Αυστηροποιεί η ΕΕ το καθεστώς απελευθέρωσης της βίζα

{loadposition ba_textlink}

Τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν τελικώς πριν από λίγο στις Βρυξέλλες, να αυστηροποιήσουν τον μηχανισμό ανάκλησης της απελευθέρωσης των θεωρήσεων, για όλες τις χώρες με τις οποίες υπάρχει αυτή η αμοιβαιότητα – ασφαλώς και την Τουρκία στο μέλλον.

Από αυτό το σημείο και μετά, η ολλανδική Προεδρία θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί του θέματος.

Ο κύριος στόχος της παρούσας πρότασης είναι η ενίσχυση του μηχανισμού αναστολής καθιστώντας ευκολότερο για τα κράτη μέλη να κοινοποιούν τις συνθήκες που οδηγούν σε μια πιθανή αναίρεση της κατάργησης των θεωρήσεων για χώρες που συνιστούν κίνδυνο για τα κοινοτικά σύνορα, ή παραβιάζουν τη συμφωνία με την ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα καταγγέλλουν την εν λόγω τρίτη χώρα και η Κομισιόν θα αποφασίζει την επαναφορά της βίζα για την καταγγελόμενη χώρα.

Οι πιθανοί λόγοι της αναστολής έχουν επεκταθεί , και θα περιλαμβάνουν επίσης τη μείωση της συνεργασίας σχετικά με την επανεισδοχή , την αύξηση στο ποσοστό απόρριψης των αιτήσεων επανεισδοχής , συμπεριλαμβανομένων των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν διήλθαν από την εν λόγω τρίτη χώρα , και μια σημαντική αύξηση των κινδύνων για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια των κρατών μελών – στοιχεία που παραπέμπουν ευθέως στην συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας.

” Η απελευθέρωση των θεωρήσεων έχει μεγάλα πλεονεκτήματα, ωστόσο, χρειαζόμαστε ένα φρένο έκτακτης ανάγκης για όλες τις δωρεάν νομούς βίζα για να είμαστε σίγουροι ότι η απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων δεν μπορεί να γίνει όχημα για κατάχρηση”, δήλωσε ο Klaas Dijkhoff , υπουργός Μετανάστευσης των Κάτω Χωρών και Πρόεδρος του Συμβουλίου .

Η αναστολή μπορεί να προκληθεί από την κοινοποίηση ενός κράτους μέλους ή από την Κομισιόν . Εάν μια απλή πλειοψηφία των κρατών μελών κοινοποιήσει καταγγελία, η Κομισιόν θα πρέπει να εγκρίνει ένα σχέδιο εκτελεστικής απόφασης για προσωρινή αναστολή της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους της για περίοδο έξι μηνών από τρίτες χώρες .

Επιπλέον , το Συμβούλιο εισήγαγε επίσης ένα μηχανισμό παρακολούθησης με σκοπό την εξασφάλιση ότι οι τρίτες χώρες στις οποίες έχει χορηγηθεί απαλλαγή από τη θεώρηση μετά από διάλογο για την ελευθέρωση των θεωρήσεων συνεχίζουν να πληρούν τα κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για τη χορήγηση καθεστώτος απαλλαγής θεώρησης.

Πηγή: KYΠΕ