Αύξηση στο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016

{loadposition ba_textlink}

Σύμφωνα πάντα με στοιχεία που έδωσε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Οι συνολικές εισαγωγές/αφίξειςαγαθών (συνολικές εισαγωγές από τρίτες χώρες και αφίξεις από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016 ήταν €692,6εκ. σε σύγκριση με €734,2εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε τρίτες χώρες και αποστολές σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ) την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016 ήταν €227,0εκ. σε σύγκριση με €365,8εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015.

Κατά το μήνα Φεβρουάριο 2016 οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από τρίτες χώρες και αφίξεις από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ) ήταν €357,0 εκ.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε τρίτες χώρες και αποστολές σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, το μήνα Φεβρουάριο 2016 ήταν €115,6εκ. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές εγχώριων παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €65,1εκ. ενώ οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €50,5εκ.

Πηγή: KYΠΕ