Εκλογικά Κέντρα για την Εκλογή Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων

{loadposition ba_textlink}

 

Tο Γραφείο του Εφόρου Εκλογής Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων ανακοινώνει ότι τα εκλογικά κέντρα, στα οποία έχουν κατανεμηθεί εκλογείς των Θρησκευτικών Ομάδων των Μαρωνιτών και Λατίνων, έχουν ως εξής:

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ:

1.Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α´-Κέντρο «Α»
2.Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α´-Κέντρο «Β»
3.Δημοτικό Σχολείο Περνέρα-Κέντρο «Γ»
4.Γυμνάσιο Αγλαντζιάς-Κέντρο «Δ»
5.Δημοτικό Σχολείο Αγ. Μάρωνα-Κέντρο «Ε»
6.Αίθ. Εκκλ. Παν. Παντάνασσας Κοτσιάτη-Κέντρο «ΣΤ»

ΛΑΡΝΑΚΑ – ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ:

Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο-Κέντρο «Ζ»

ΛΕΜΕΣΟΣ:

Σχολή Saint Mary´ s-Κέντρο «Η»

ΠΑΦΟΣ:

Γραφείο Επάρχου Πάφου-Κέντρο «Θ»

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΛΑΤΙΝΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ:

Γυμνάσιο Αγλαντζιάς-Κέντρο «Α»

ΛΑΡΝΑΚΑ – ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ:

Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο-Κέντρο «Β»

ΛΕΜΕΣΟΣ:

Σχολή Saint Mary´s-Κέντρο «Γ»

ΠΑΦΟΣ:

Γραφείο Επάρχου Πάφου-Κέντρο «Δ»