Π.Παπαγεωργίου:”Εμπλοκή νεαρών πολιτών στη δημόσια ζωή”

{loadposition ba_textlink}

Ο Βουλευτής Πάμπος Παπαγεωργίου, τοποθετούμενος στο πλαίσιο των εργασιών του 46ου Περιφερειακού Συνεδρίου του Κοινοπολιτειακού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου σε συζήτηση για την εμπλοκή νεαρών πολιτών στη δημόσια ζωή, είπε ότι πολλοί και διαφορετικοί παράγοντες παίζουν ρόλο, ανάλογα με τη χώρα, νοοτροπία και ηλικία.

Συχνά, σημείωσε, υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες στη συμμετοχή των ψηφοφόρων σε εκλογές και κανένας δεν μπορεί να προβλέψει με σχετική ακρίβεια την προσέλευση των ψηφοφόρων. Οι παράγοντες αυτοί, ανέφερε, στο τέλος της ημέρας μπορούν να έχουν καθοριστικό ρόλο στην προσέλευση αλλά και στην απόφαση ψήφου.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, οι εργασίες του 46ου Περιφερειακού Συνεδρίου του Κοινοπολιτειακού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου ( CPA), που πραγματοποιήθηκαν στο νησί Jersey, με συζήτηση θεμάτων που αφορούσαν την εμπλοκή των νεαρών πολιτών στη δημόσια ζωή, ιδιαίτερα σε σχέση με το φαινόμενο της αποχής τους από τις εκλογές και έληξαν την Τρίτη.

Προστίθεται ότι στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θεματικά εργαστήρια ασχολήθηκαν με τα διαφορετικά εκλογικά συστήματα εντός της Κοινοπολιτείας, καθώς και με τη βελτίωση της διαδικασίας ελέγχου των πεπραγμένων των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Σε θεματικό εργαστήριο που ασχολήθηκε με τη συμμετοχή των ψηφοφόρων σε εκλογές, ο Βουλευτής Πάμπος Παπαγεωργίου υπογράμμισε ότι όλες οι εκτιμήσεις που μπορούν να γίνουν για προσέλκυση των ψηφοφόρων με τη χρήση είτε ηλεκτρονικών, είτε άλλων παραδοσιακότερων μέσων, βρίσκονται πάντοτε κάτω από το πρίσμα της σχετικότητας, αφού κανένας δεν μπορεί να προβλέψει με σχετική ακρίβεια την προσέλευση των ψηφοφόρων.

Πηγή: KYΠΕ