Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για φωτοβολταϊκά συστήματα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου

{loadposition ba_textlink}

Η εναρκτήρια συνάντηση για υλοποίηση του έργου “TwinPV” (Stimulating Scientific Excellence Through Twinning in the Quest for Sustainable Energy), πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σε αυτή συμμετείχαν οι εταίροι του προγράμματος, η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου και τα διεθνώς κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα, το Αυστριακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (ΑΙΤ) και το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δανίας (DTU). Την έναρξη του έργου, χαιρέτισε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης.

Το πρόγραμμα Twinning στοχεύει στην αριστεία μέσα από τη συνεργασία με παγκοσμίου φήμης ερευνητικούς φορείς της Ευρώπης. Το τριετές έργο TwinPV του προγράμματος Ορίζοντας 2020 (Twinning) της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ, το οποίο εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους €1.012.173, στοχεύει όχι μόνο στην ενίσχυση της καινοτομίας και της έρευνας που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά και στην ενίσχυση της συνεργασίας με τη βιομηχανία. Αυτό επιτυγχάνεται με στοχευμένες ενέργειες αδελφοποίησης με τα δύο διεθνώς κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα, το Austrian Institute of Technology (AIT) και το Technical University of Denmark (DTU).

Συγκεκριμένα, κύριος στόχος θα είναι η ενίσχυση της αριστείας και της ικανότητας καινοτομίας στην Ερευνητική Μονάδα «ΦΩΣ», κυρίως στον τομέα των φωτοβολταϊκών και υποστηρικτικών τεχνολογιών για την ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με το ενοποιημένο έξυπνο δίκτυο. Οι δραστηριότητες αδελφοποίησης θα περιλαμβάνουν τη μεταφορά και ανταλλαγή γνώσης και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των τριών οργανισμών με σημαντικά οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Επιπλέον, η κοινοπραξία των τριών ερευνητικών ιδρυμάτων, θα προσφέρει ισχυρή τεχνογνωσία και στρατηγικές, οι οποίες θα διατελέσουν σημαντικό ρόλο στη Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική και Αραβική Χερσόνησο, όσον αφορά τον τομέα των φωτοβολταϊκών επενδύσεων και της ενσωμάτωσης τους στα μελλοντικά έξυπνα δίκτυα.

Ένα από τα μεγαλύτερα συστατικά του TwinPV είναι η αντιμετώπιση των αναγκών των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στον τομέα των φωτοβολταϊκών. Το πρόγραμμα στοχεύει σε μια νέα εποχή για τη βιομηχανική συνεργασία, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας για την Κύπρο.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη θα κληθούν να συμμετάσχουν σε Ημερίδα του έργου, η οποία θα διοργανωθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 13 – 15 Δεκέμβριου, 2016.

Πηγή: KYΠΕ