Ο Ιωνάς Νικολάου στο Ανώτατο

{loadposition ba_textlink}

Τα διαφορά ζητήματα που αφορούν στην καλύτερη και ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης στον τόπο μας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Ιωνά Νικολάου με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση που έγινε στο Ανώτατο Δικαστήριο, ο κ. Νικολάου είπε ότι “μαζί με το Ανώτατο Δικαστήριο έχουμε καθιερώσει τακτικές συναντήσεις όπου συζητούμε διάφορα θέματα που αφορούν στα μέτρα που σκοπό έχουν τη βελτίωση του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης στον τόπο μας”. Πολλά απ` αυτά τα μέτρα, πρόσθεσε, “έχουν να κάνουν κυρίως με αρμοδιότητες που συνδέονται μεταξύ της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας”.

“Έχουμε συζητήσει θέματα που αφορούν στη λειτουργία του εμπορικού διεθνούς δικαστηρίου” είπε, σημειώνοντας ότι “αναμένεται η υποβολή σχετικής μελέτης που έχει ετοιμαστεί από ομάδα δικαστών η οποία έχει οριστεί από το Ανώτατο Δικαστήριο. Όπως είπε, “η μελέτη θα υποβληθεί για σκοπούς συζήτησης μεταξύ της κυβέρνησης και του Ανωτάτου Δικαστηρίου”.

Ο κ. Νικολάου είπε ότι “έχουμε συζητήσει θέματα που αφορούν κάποιες δημοσιεύσεις για τα στατιστικά στοιχεία απόδοσης των δικαστηρίων, γενικότερα στην ΕΕ, και τα οποία περιλαμβάνουν και την Κύπρο”. Σημείωσε ότι τα στοιχεία αυτά “έχουν αποτελέσει αντικείμενο μιας άλλης ξεχωριστής μελέτης που ετοιμάζει ομάδα δικαστών που σχετίζεται με τη λειτουργία των δικαστηρίων και στην οποία περιλαμβάνονται θέματα τόσο αναφορικά με το χρόνο απονομής της δικαιοσύνης, τις ανάγκες, είτε κτιριακές είτε σε μέλη προσωπικού και άλλα, τα οποία θα μας υποβληθεί στη συνέχεια”.

“Έχουμε επίσης συζητήσει τη προώθηση των αναπτυξιακών έργων που αφορούν τα δικαστήρια όπως είναι το Δικαστήριο Πάφου. Επεκτείνεται το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Η προσφορά έχει κατακυρωθεί και αναμένεται η υπογραφή των σχετικών συμβολαίων. Έχουμε επίσης συζητήσει αναφορικά με την ανακαίνιση του κτιρίου του παλιού Ανωτάτου Δικαστηρίου, κάποια προβλήματα τα οποία υπήρχαν και για τα οποία χρειαζόταν να υπάρξει ένας συντονισμός μεταξύ μας με το Ανώτατο Δικαστήριο”.

Όπως είπε, έγινε επίσης συζήτηση “ και για το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου και που βρίσκονται οι διαδικασίες προώθησης της ανέγερσης Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Συζητήσαμε, επίσης, θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση των δικαστών, τη δημιουργία ενός τμήματος εκπαίδευσης στο δικαστήριο που ουσιαστικά θα αναλάβει να προωθήσει τα ζητήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση των δικαστών αλλά και των δικηγόρων”.

Μια επισήμανση, συνέχισε, “ που γίνεται και στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου διαπιστώνεται ότι η Κύπρος χρειάζεται να αναπτύξει περισσότερα προγράμματα εκπαίδευσης των δικαστών μας”.

“Επιπρόσθετα συζητήσαμε και τα θέματα που αφορούν στη διαμεσολάβηση σε δικαστικές υποθέσεις με σκοπό την εξωδικαστηριακή επίλυση των διαφορών. Ένα μέτρο που πιστεύουμε θα είναι ουσιαστικό στην προσπάθεια για αποφόρτιση των δικαστηρίων μας από σημαντικές υποθέσεις και θα συμβάλει ουσιαστικά στην καλύτερη απονομή της δικαιοσύνης στο τόπο μας”.

“Όλα αυτά τα θέματα που έχουν συζητηθεί βρίσκονται σε μια συνεχή παρακολούθηση από πλευράς του Υπουργείου σε συνεργασία με το Ανώτατο Δικαστήριο και πιστεύω ότι η υλοποίηση τους είναι σημαντική για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε – κατά τρόπο μάλιστα κοινά αποδεκτό – τον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης στον τόπο μας”.

Πηγή: KYΠΕ