ΥΠΠ: “Έμφαση δίνει το Υπουργείο στους τομείς των ΤΠΕ και την ασφάλεια του διαδικτύου”

{loadposition ba_textlink}

Η εισαγωγή και αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και η ασφάλεια στο διαδίκτυο, είναι τομείς στους οποίους το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δίνει ιδιαίτερη έμφαση, είπε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής.

Σε χαιρετισμό του στη σημερινή ετήσια εκπαιδευτική ημερίδα, η οποία διοργανώνεται για 11η συνεχή χρονιά από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, με θέμα: «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία», ο κ. Καδής είπε ότι οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αναδεικνύονται ως σημαντικό εργαλείο που μπορεί να διασφαλίσει ότι οι μαθητές θα αποκτήσουν όλες εκείνες τις κομβικές δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται στον 21ο αιώνα.

«Ημερίδες όπως η σημερινή αποτελούν πηγή διάχυσης καινοτόμων προσεγγίσεων και καλών πρακτικών για την όσο το δυνατόν καλύτερη ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία, ώστε να δημιουργούνται κίνητρα και προϋποθέσεις για ενεργητική, δημιουργική συνεργατική και αποτελεσματική διδασκαλία», πρόσθεσε.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, συνέχισε ο κ. Καδής, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως «Καινοτόμα σχολεία και εκπαιδευτικοί πυρήνες», «Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο», «Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο», μέσα από τα οποία ευελπιστούμε να αναπτυχθεί η κουλτούρα αξιοποίησης της τεχνολογίας, με στόχο την επίτευξη καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Ανέφερε, επίσης, ότι το Υπουργείο Παιδείας, αξιοποιώντας ευρωπαϊκά προγράμματα, προωθεί νέες καινοτόμες παρεμβάσεις στις σχολικές τάξεις που στόχο έχουν την ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων στην ψηφιακή εποχή για εκπαιδευτικούς και μαθητές.

«Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει εξασφαλίσει τη συγχρηματοδότηση του τριετούς έργου «ATS2020: Assessment of Transversal Skills 2020», με προϋπολογισμό που ανέρχεται στα €2,6 εκ., από το πρόγραμμα Erasmus+, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο έργο συμμετέχουν 17 ευρωπαϊκοί οργανισμοί από 11 ευρωπαϊκές χώρες, με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου να έχει το συντονισμό της όλης προσπάθειας. Το έργο αυτό εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των προτεραιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος», συμπλήρωσε.

Ο Υπουργός Παιδείας είπε ότι εργάζονται συστηματικά με εκπαιδευτικούς και μαθητές, αλλά και τους Ευρωπαίους εταίρους, ώστε να υλοποιηθούν οι προγραμματισμένες δράσεις που αναμένεται να συμβάλουν στη βελτίωση των μαθησιακών επιπέδων των μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου.

«Αναμφίβολα, το γεγονός αυτό δίνει στην Κύπρο την ευκαιρία να συνεισφέρει σε ευρωπαϊκές πολιτικές και κατευθύνσεις αλλά και να επωφεληθεί από την εμπειρία άλλων χωρών», πρόσθεσε.

Καταλήγοντας, ο κ. Καδής διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα συνεχίσει να στηρίζει τέτοιες προσπάθειες που συνάδουν με τους στόχους τους για ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης στην Κύπρο.