Υπ. Υγείας: Η αμοιβή ιατρών-παραϊατρικού προσωπικού ανά περιστατικό, καθορίσθηκε με τις συντεχνίες τους

{loadposition ba_textlink}

Σε σχέση με τις λίστες αναμονής σύμφωνα με το οποίο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι Συντεχνίες των Ιατρών και των Νοσηλευτών του Δημοσίου δεν είναι ενημερωμένοι για το πιλοτικό πρόγραμμα υπερωριακής αποζημίωσης για μείωση των λιστών αναμονής, καθώς και για την αμοιβή την οποία θα λαμβάνουν, το Υπουργείο Υγείας αναφέρει τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι ο καθορισμός του αριθμού των περιστατικών που θα τύχουν χειρισμού από τα δημόσια νοσηλευτήρια έγινε με βάση τη διαθεσιμότητα χειρουργικών αιθουσών, τη διαθεσιμότητα κλινών, τη διαθεσιμότητα αναλωσίμων και τον αριθμό ασθενών που μπορούν να εξυπηρετηθούν, μετά από διαβούλευση με τους Διευθυντές Νοσοκομείων, Διευθυντές/Υπεύθυνους των Κλινικών και τους Υπεύθυνους Νοσηλευτές των χειρουργείων.

Η επεξήγηση των όρων και των προνοιών για το πιλοτικό πρόγραμμα επεξηγήθηκε σε δύο συναντήσεις του Υπουργού Υγείας και της Γενικής Διευθύντριας με όλους τους εμπλεκόμενους στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, τον Νοέμβριο 2015, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Προστίθεται ότι το νέο πιλοτικό πρόγραμμα που έτυχε έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 13.5.2016, εξαγγέλθηκε και επεξηγήθηκε σε Διάσκεψη Τύπου που έγινε στις 16.5.2016, στην παρουσία των Διευθυντών των Νοσοκομείων και των Διευθυντών/Υπεύθυνων των Κλινικών. Νέα σύσκεψη με όλους τους εμπλεκομένους, θα πραγματοποιηθεί στις 19.5.2016, για να επεξηγηθούν όλες οι λεπτομέρειες του προγράμματος.

Πηγή: KYΠΕ