Καλογήρου: “Νέα δυναμική στον τομέα συλλογικών επενδύσεων στην Κύπρο”

{loadposition ba_textlink}

Νέα δυναμική με θετικές επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία αποκτά ο τομέας των συλλογικών επενδύσεων στην Κύπρο, λόγω της αναβάθμισης και περαιτέρω διεύρυνσης των νομοθεσιών για τη λειτουργία των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) και των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ), εκτιμά η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Δήμητρα Καλογήρου.

«Εκτιμούμε ότι με τις ουσιαστικές βελτιώσεις που θα επιτευχθούν, δημιουργούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για περαιτέρω διεύρυνση του τομέα των συλλογικών επενδύσεων, ο οποίος αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας ως εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης της οικονομίας, αλλά και την εδραίωση της Κύπρου ως διεθνούς κέντρου υπηρεσιών», ανέφερε η κ. Καλογήρου στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου για παρουσίαση των αλλαγών που θα επέλθουν στο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΚΚ.

Οι αλλαγές

Ειδικότερα, στον περί περί ΟΕΕ θα περιληφθεί για πρώτη φορά η κατηγορία των Εγγεγραμμένων ΟΕΕ (registered funds), που θα εγγράφονται σε ένα κεντρικό μητρώο, αλλά δεν θα αδειοδοτούνται, ούτε θα τυγχάνουν άμεσης εποπτείας από την ΕΚΚ, αλλά η εποπτεία τους θα γίνεται απευθείας από το Διαχειριστή τους, ο οποίος θα είναι αδειοδοτημένος και αυστηρά εποπτευόμενος από την Επιτροπή. Επιπλέον θα παρέχεται η δυνατότητα σύστασης και λειτουργίας εγγεγραμμένων Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων με τη νομική μορφή του ετερόρρυθμου συνεταιρισμού (Συνεταιρισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων). Οι νέες αυτές κατηγορίες θα προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητας για την προώθηση διαφοροποιημένων επενδυτικών προϊόντων, με αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη σύσταση και λειτουργία.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση του νόμου περί Διαχειριστών ΟΕΕ, δημιουργείται νέα κατηγορία αδειδοτημένων διαχειριστών, η «κάτω από τα όρια» ή mini managers, η οποία, σύμφωνα με τη κ. Καλογήρου, θα συμβάλει στην ανάπτυξη νέας ανταγωνιστικής αγοράς στην Κύπρο.

Οι mini managers θα διαχειρίζονται ΟΕΕ ή Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων με Περιορισμένο Αριθμό Προσώπων (ΟΕΕΠΑΠ) ή εγγεγραμμένους συνεταιρισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων, τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων θα είναι κάτω από €100 εκατομμύρια.

Τέλος, η Επιτροπή εξετάζει τη θεσμοθέτηση της λειτουργίας των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες αναφορικά με τη διοίκηση των ΟΕΕ (administrators), οι οποίες δεν είναι εποπτευόμενοι, κάτι που, όπως ανέφερε η κ. Καλογήρου, κρίνεται ως υποβοηθητική στην ανάπτυξη της αγοράς επενδυτικών ταμείων.

Σύμφωνα με την κ. Καλογήρου, η ΕΕ έχει αδειοδοτήσει 11 Διαχειριστές ΟΕΕ (ΔΟΕΕ), εκ των οποίων οι 9 έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί στη διαχείριση ΟΕΕ/ Πρόκειται για ΔΟΕΕ κυπριακών, ελληνικών και ρωσικών συμφερόντων και οι Οργανισμοί που τελούν υπό τη διαχείρισή τους επενδύουν σε ένα ευρύ φάσμα περιουσιακών στοιχείων το οποίο συμπεριλαμβάνει κυρίως χρηματοοικονομικά μέσα, ακίνητα και ναυτιλία στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Πρόσθεσε, επίσης ότι αδειοδοτήθηκαν 3 εταιρείες Διαχείρισης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών (ΟΣΕΚΑ), εκ των οποίων η μία έχει δραστηριοποιηθεί πλήρως και διαχειρίζονται 3 ΟΣΕΚΑ, εκ των οποίων περιλαμβάνει 16 επενδυτικά τμήματα, τα οποία είναι εισηγμένα στο ΧΑΚ. Οι εταιρείες αυτές είναι ελληνικών, και ουκρανικών συμφερόντων, ενώ οι ΟΣΕΚΑ που συστάθηκαν επενδύουν μόνο σε χρηματοοικονομικά μέσα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και κυπριακά ομόλογα.

Παράλληλα έχουν αδειοδοτηθεί και 39 ΟΕΕΠΑΠ, εκ των οποίων οι 21 είναι στη διαδικασία ικανοποίησης των όρων της άδειάς τους. Οι Οργανισμοί αυτοί επενδύουν κυρίως σε χρηματοοικονομικά μέσα και σε ακίνητα στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τη κ. Καλογήρου, ο τομέας των συλλογικών επενδύσεων αναμένεται να διευρυνθεί περαιτέρω στο άμεσο μέλλον, αφού η Επιτροπή εξετάζει άλλες 9 αιτήσεις για ΔΟΕΕ, 9 αιτήσεις για ΟΕΕ, 41 για ΟΕΕΠΑΠ και 2 ΟΣΕΚΑ. Η κ. Καλογήρου εκτιμά ότι οι ΔΟΕΕ θα αρχίσουν τη δραστηριότητά τους με συνολικό ποσό περίπου €500 εκατ.

«Η δημιουργία και δραστηριοποίηση των προαναφερόμενων οργανισμών στην Κύπρο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην οικονομία με διάφορους τρόπους, όπως είναι η διοχέτευση επενδυτικών κεφαλαίων στην πραγματική οικονομία και η δυνατότητα χρήσης τους ως εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης των εταιρειών, κάτι που είναι πολύ διαδεδομένο στο εξωτερικό», τόνισε.

Σημείωσε ακόμη ότι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για υψηλού μορφωτικού επιπέδου προσωπικό και με την κάθοδο στην Κύπρο διαχειριστών επενδυτικών ταμείων θα υπάρξουν πολλά παρεμφερή οικονομικά οφέλη, όπως ενοικίαση γραφείων και σπιτιών, αγορά αυτοκινήτων και άλλων υπηρεσιών και θα συμβάλουν στην περαιτέρω ενίσχυση του τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Επενδυτικών Ταμείων, Άγγελος Γρηγοριάδης είπε πως οι βασικοί παράγοντες που ενισχύουν την αξιοπιστία μιας χώρας ως ένα ισχυρό χρηματοοικονομικό κέντρο, είναι η συνύπαρξη, μιας ανεπτυγμένης οικονομίας, μιας αποδοτικής κρατικής μηχανής, περιλαμβανομένων των εποπτικών Αρχών και ενός ελκυστικού οικονομικού και επενδυτικού περιβάλλοντος.

Εξάλλου, απαντώντας σε ερωτήσεις, η κ. Καλογήρου είπε ενδεικτικά ότι ένας διαχειριστής ο οποίος θα αντλήσει κεφάλαια πέραν των €300 εκατ για να διεισδύσει στην κυπριακή ναυτιλία, και επεσήμανε ότι έχει ήδη αδειοδοτηθεί μία Ευρωπαϊκή Εταιρεία Επιχειρηματικού Κεφαλαίου (EuVECA), η οποία σκοπεύει να επενδύσει σε κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

«Άρα το ότι εμείς προσελκύσουμε ξένους επενδυτές επειδή έχουμε το θεσμικό πλαίσιο και τα φορολογικά κίνητρα μπορούν να δουν και την Κύπρο, στο τέλος της ημέρας, πού υπάρχουν ευκαιρίες προς επένδυση», είπε.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Επενδυτικών Ταμείων (CIFA) Άγγελος Γρηγοριάδης εξετάζεται το ενδεχόμενο αρκετά έργα που βρίσκονται υπό μελέτη να χρηματοδοτηθούν από επενδυτικά σχέδια. «Προσβλέπουμε ότι αυτό θα είναι το μέλλον μιας εναλλακτικής χρηματοδότησης των μεγάλων έργων που προβλέπουμε να δημιουργηθούν στην Κύπρο».

Τέλος, η κ. Καλογήρου εξέφρασε ευαρέσκεια για το ότι ο Υπουργός Οικονομικών ενέκρινε νέες θέσεις εργασίας για την Επιτροπή η οποία θα προχωρήσει στην πλήρωση θέσεων τον Ιούνιο του 2016 και αναμένεται να προκηρυχθούν και το 2017.

Πηγή: KYΠΕ