Κατρακυλά η Ελληνική οικονομία

Υποχώρησε κατά έξι θέσεις στον παγκόσμιο δείκτη ανταγωνιστικότητας η ελληνική οικονομία το 2015, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Institute for Management Development (IMD). Πλέον βρίσκεται στην 56η θέση μεταξύ 61 χωρών που συμπεριλαμβάνονται στο συγκεκριμένο κατάλογο.

Το IMD, του οποίου τα στοιχεία παρουσιάζει όλα τα τελευταία χρόνια ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας, χρησιμοποίησε τέσσερα βασικά κριτήρια για την τελική κατάταξη των χωρών από άποψη οικονομικής ανταγωνιστικότητας: την οικονομική αποδοτικότητα, την κυβερνητική αποτελεσματικότητα, την επιχειρηματική αποτελεσματικότητα και τις υποδομές.

Όσον αφορά στην πρώτη κατηγορία, αυτή των δεικτών της «Οικονομικής Αποδοτικότητας», η Ελλάδα βρίσκεται στην 58η για το 2015, διατηρώντας την ίδια θέση, όπως και την προηγούμενη χρονιά.

Αντίθετα, όσον αφορά στο δεύτερο κριτήριο, τους δείκτες της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας», η Ελλάδα υποχωρεί δύο θέσεις και βρίσκεται στην 59η θέση μεταξύ των 61 χωρών.

Τη μεγαλύτερη υποχώρηση, όμως, καταγράφει η Ελλάδα ως προς το κριτήριο των δεικτών της «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας», καθώς κατατάσσεται 57η για το 2015 από την 43η θέση που κατείχε το 2013, σημειώνοντας υποχώρηση κατά 14 θέσεις.

Επιδείνωση σημειώνεται και ως προς το κριτήριο των «Υποδομών», όπου η Ελλάδα υποχωρεί τρεις θέσεις: συγκεκριμένα από την 35η θέση του 2014, η χώρα μας για το 2015 κατατάσσεται στην 38η θέση, οπισθοδρομώντας και επιστρέφοντας περίπου στη θέση που είχε το 2013.

Πηγή: KYΠΕ