Κοινοτικός ειδικός: Η Κύπρος χρειάζεται αναθεώρηση στρατηγικής για τα κόκκινα δάνεια

{loadposition ba_textlink}

 

Ο κοινοτικός ειδικός εξήγησε ότι το βασικό στοιχείο που οι αρχές οφείλουν να αντιμετωπίσουν είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και υποβάθμισε τις τέσσερις υπόλοιπες συστάσεις.

Συγκεκριμένα ο κοινοτικός ειδικός είπε: “το επίπεδο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Κύπρο παραμένει χαμηλό. Ο ρυθμός είναι αργός, γιατί οι δανειολήπτες δεν επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τις προβλέψεις στη νομοθεσία που προσφάτως υιοθετήθηκαν. Συγκεκριμένα τα νομοσχέδια για τους πλειστηριασμούς και την αφερεγγυότητα (foreclosures and insolvency law) εμπεριέχουν αντικίνητρα και εμπόδια”, αναφέρει ο ειδικός.

“Ζητάμε από την κυβέρνηση να συντάξει μια έκθεση, μέσα στο επόμενο διάστημα, με την οποία θα εντοπίζει τα συγκεκριμένα εμπόδια και μετά θα συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα αρθούν”, τόνισε.

Επεσήμανε δε, πως και η επόμενη σύσταση προς την Κύπρο, δηλαδή το υψηλό επίπεδο του ιδιωτικού χρέους είναι ένα θέμα αλληλένδετο: “η βελτίωση της νομοθεσία για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα βοηθήσει την Κύπρο να μειώσει το επίπεδο του ιδιωτικού χρέους”.

Σε σχέση με τις υπόλοιπες συστάσεις ο ειδικός της Κομισιόν εξήγησε ότι: “οι αρχές πρέπει να επιταχύνουν τις προσπάθειες για την βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος”, επισημαίνοντας ότι “έχουν γίνει ήδη πολλά, αλλά πρέπει να γίνουν σαφώς περισσότερα”. Σε σχέση τέλος με τον δημόσιο τομέα σημείωσε ότι η σύσταση προς την Κύπρο είναι “κατά την επόμενη αναθεώρηση του νομικού καθεστώτος για τις αμοιβές στον δημόσιο τομέα, οι αρχές να συμπεριλάβουν μια μέθοδο υπολογισμού, που θα λαμβάνει υπόψιν το ΑΕΠ και την αύξησή του στις μισθολογικές εξελίξεις”.

Το ακριβές κείμενο των συστάσεων που ενέκρινε σήμερα το κολέγιο και παραπέμπεται στο Συμβούλιο των κρατών μελών περιέχει το εξής διατακτικό μέρος για την Κύπρο:

1. Μετά τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος, να σέβεται τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο το 2016 και το 2017. Μέχρι το τέλος του 2016, να εγκρίνει ένα δεσμευτικό μηχανισμό που περιέχει το ρυθμό αύξησης της αποζημίωσης των δημοσίων υπαλλήλων. Μέχρι το τέλος του 2016, να εγκρίνει την οριζόντια μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και του νόμου σχετικά με τη διακυβέρνηση των κρατικών οντοτήτων, καθώς και την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέχρι το τέλος του 2016, να εγκρίνει τη δευτερογενή νομοθεσία για να ολοκληρωθεί το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο.
2. Μέχρι τον Ιούνιο του 2017, να υπάρξει εξάλειψη των εμποδίων για την πλήρη εφαρμογή των νόμων περί αφερεγγυότητας και πλειστηριασμών και να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για την υπηρεσία αφερεγγυότητας. Να εξασφαλιστεί η αξιόπιστη και ταχεία λειτουργία του συστήματος έκδοσης των τίτλων ιδιοκτησίας και η μεταβίβαση των δικαιωμάτων επί ακινήτων. Να υπάρξει αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ικανότητας του δικαστικού συστήματος, όπως και Μεταρρύθμιση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
3. Μέχρι το τέλος του 2016, να λάβει μέτρα για να εξασφαλιστεί η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και να γίνουν ακριβείς εκτιμήσεις των εξασφαλίσεων για σκοπούς προβλέψεων. Να αυξήσει το εύρος των διαθέσιμων πληροφοριών για τους πιστωτές και να καταστήσει το πιστωτικό μητρώο πλήρως λειτουργικό.
4. Να αφαιρέσει τα εμπόδια στις επενδύσεις, ιδίως με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη, την επιδίωξη του σχεδίου ιδιωτικοποίησης και την ενίσχυση των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Να λάβει μέτρα για την αύξηση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
5. Να υπάρξει ενίσχυση της ικανότητας των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης σε σχέση με την μακροχρόνια ανεργία. Να υπάρξει βελτίωση της προβολής των μη εγγεγραμμένων ανέργων. Να υπάρξει θέσπιση νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση του κλάδου υγείας από κοινού με την εφαρμογή της σχεδιαζόμενης καθολικής κάλυψης υγειονομικής περίθαλψης.