Λ. Κουρσουμπά: “Εκσυγχρονισμό των Κανονισμών, για ένα παιδοκεντρικό σχολείο για παιδιά με δικαιώματα”

{loadposition ba_textlink}

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδα Κουρσουμπά, χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού να προχωρήσει σε συνολική τροποποίηση των Κανονισμών, που διέπουν τη λειτουργία των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, αφού θεωρεί ότι η απόφαση αυτή προσφέρει μιας πρώτης τάξης ευκαιρία για τον πλήρη εκσυγχρονισμό των Κανονισμών, προκειμένου αυτοί να υποστηρίζουν και να υπηρετούν ένα παιδοκεντρικό, δημοκρατικό σχολείο για παιδιά με δικαιώματα.

Σε γραπτή της δήλωση, η κ. Κουρσουμπά αναφέρει ότι με παρέμβασή της προς τον Υπουργό Παιδείας ζήτησε να της αποσταλεί το τροποποιητικό νομοσχέδιο που ετοίμασε το Υπουργείο με τίτλο «Περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμοί του 2016», προκειμένου να παρουσιάσει, εντός των επόμενων μηνών, έκθεση με τις απόψεις, τις παρατηρήσεις και τις εισηγήσεις της κατά τρόπο ολοκληρωμένο και εμπεριστατωμένο στη βάση του νομικού πλαισίου που διέπει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

“Με βάση τη μέχρι στιγμής μελέτη του νομοσχεδίου, η Επίτροπος διακρίνει θετικές προθέσεις του Υπουργείου για να ενισχύει τον παιδοκεντρικό προσανατολισμό των Κανονισμών, ενώ ταυτόχρονα, εντοπίζει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης προς την κατεύθυνση αυτή για τα οποία θα υποβάλει συγκεκριμένες εισηγήσεις”, προσθέτει.

Η Επίτροπος επισημαίνει ότι η μετάβαση από την παιδική στην ενήλικη ζωή δεν επέρχεται αυτόματα στα 18, αλλά είναι μια διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται στα 18, σημειώνοντας πως το σχολείο έχει ευθύνη να προετοιμάσει – τόσο μέσω των αναλυτικών προγραμμάτων όσο και μέσω του τρόπου λειτουργίας του – τα παιδιά ώστε, με την ενηλικίωσή τους, να είναι σε θέση να λειτουργούν ως ολοκληρωμένες, αυτόνομες και κριτικά σκεπτόμενες προσωπικότητες με πλήρη σεβασμό στις δημοκρατικές διαδικασίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

“Για τούτο επιβάλλεται, οι Κανονισμοί Λειτουργίας του σχολείου να ενσωματώνουν το πλήρες φάσμα των δικαιωμάτων του παιδιού και, εν προκειμένω, ειδικά, το δικαίωμα του παιδιού στη συμμετοχή. Το δικαίωμα του παιδιού να διαμορφώνει άποψη, να τη διατυπώνει ελεύθερα και αυτή να λαμβάνεται υπόψη, με βάση την ηλικία και το βαθμό ωριμότητάς του”, είπε.

Η Επίτροπος υπογραμμίζει ότι ευθύνη και υποχρέωση τόσο του σχολείου όσο και της οικογένειας είναι όχι να περιορίζουν ή/ και να καθορίζουν την άποψη του παιδιού, αλλά να του προσφέρουν, το κατάλληλο δημοκρατικό περιβάλλον, τις δεξιότητες και τα απαραίτητα νοητικά εργαλεία, ώστε, σταδιακά, και, σαφώς πριν την ενηλικίωσή του, να είναι σε θέση να λαμβάνει υπεύθυνα αποφάσεις για θέματα που το αφορούν, περιλαμβανομένων θεμάτων που αφορούν τα θρησκευτικά του πιστεύω και πεποιθήσεις.

Πηγή: KYΠΕ