Ά. Κυπριανού: Περί Φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας

{loadposition ba_textlink}

Το τι ειπώθηκε από τον Γ.Γ. της Κ.Ε. ΑΚΕΛ, Άντρου Κυπριανού με θέμα Φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας στην σημερινή διάσκεψη τύπου:

Με στόχο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μεγαλοϊδιοκτητών ακινήτων, ΔΗΣΥ- ΔΗΚΟ και κυβέρνηση Αναστασιάδη, προχώρησαν το 2013 σε τροποποίηση της νομοθεσίας, μεταφέροντας τα φορολογικά βάρη στους μικροϊδιοκτήτες.

Απώτερος στόχος τους είναι η πλήρης κατάργηση της κλιμακωτής φορολογίας και η επιβολή ενιαίου, οριζόντιου συντελεστή 1‰. Στην πράξη αυτό σημαίνει μεταφορά φορολογίας ύψους περίπου €25εκ. ευρώ, από τους μεγαλοϊδιοκτήτες στους μικρούς και μεσαίους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Το ΑΚΕΛ κατά την συζήτηση στη Βουλή το 2015 με προτάσεις που κατέθεσε επεδίωξε:

την απαλλαγή κατοικίας αξίας €30,000, σε τιμές 1980, από τη φορολογία ακινήτων.
το διπλασιασμό της έκπτωσης από το 15% στο 30% καταθέτοντας κοστολογημένη πρόταση που δεν θα επηρέαζε τις συνολικές εισπράξεις αλλά θα μείωνε το βάρος για τη μικρή και μεσαία ιδιοκτησία.

Θέση μας είναι:

Η υιοθέτηση κλιμακωτά αυξανόμενου συντελεστή όπου η μεγάλη ιδιοκτησία θα επιβαρύνεται με το μεγαλύτερο φορολογικό βάρος.
Η εξαίρεση της μικρής ιδιοκτησίας από τη φορολογία και κατ’ επέκταση η προστασία της κύριας κατοικίας από τα φορολογικά βάρη.
Η μείωση του εισπρακτικού στόχου που θέτει η Κυβέρνηση με αποτέλεσμα η κοινωνία να φορτώνεται υπέρμετρο βάρος.
Η κατάργηση κάθε προσπάθειας για υιοθέτηση οριζόντιου φορολογικού συντελεστή που αγνοεί την οικονομική επιφάνεια και τη φοροδοτική ικανότητα του κάθε νοικοκυριού.

Εκποιήσεις

Το ΑΚΕΛ αντιτάχθηκε με συνέπεια και κατάγγειλε από την αρχή τη φιλοσοφία των κυβερνώντων και της Τρόικα για μαζικές εκποιήσεις περιουσιών με ισοπεδωτικό και χωρίς καμία διάκριση ανάμεσα στους οφειλέτες τρόπο.

Σκοπός της προσπάθειας του ΑΚΕΛ δεν ήταν η κάλυψη των μεγαλοφειλετών οι οποίοι αρνούνται να πληρώσουν τα χρέη τους. Στόχος του ΑΚΕΛ ήταν η δημιουργία νομοθετικού πλαισίου που θα προστάτευε εκείνες τις οικογένειες και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τους άνεργους και όσους λόγω της κρίσης έχασαν σημαντικό μέρος των εισοδημάτων τους και δεν μπορούν σήμερα ν’ ανταποκριθούν στις δόσεις των δανείων τους.

Κατά τη συζήτηση της νομοθεσίας για τις εκποιήσεις και του πλαισίου αφερεγγυότητας μεταξύ άλλων καταθέσαμε προτάσεις με στόχο την:

· Προστασία της κύριας κατοικίας και της μικρής επαγγελματικής στέγης για δανεισμό μέχρι €350 χιλιάδες.

· Απαλλαγή εγγυητών από τις όποιες υποχρεώσεις σε περίπτωση εκποίησης ενυπόθηκης περιουσίας.

· Απαλλαγή των μικρο- οφειλετών από το υπόλοιπο των οφειλών σε περίπτωση εκποίησης της ενυπόθηκης περιουσίας.

· Απαγόρευση εκποίησης ακινήτου ιδιοκτητών που δεν έχουν τίτλο ιδιοκτησίας και είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους, αλλά κινδυνεύουν να χάσουν την περιουσία τους εξαιτίας αφερέγγυων επιχειρηματιών ανάπτυξης γης.

· Απαγόρευση πώλησης δανείων σε χρηματοδοτικά ιδρύματα που δεν είναι αδειοδοτημένα και δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Κεντρικής Τράπεζας, ώστε να ισχύουν ακριβώς οι ίδιοι όροι με τις τράπεζες σε περίπτωση που θα επιτραπεί η πώληση δανείων.

· Κατοχύρωση δικαιώματος δανειοληπτών να επιλέγουν την εκτίμηση του Κτηματολογίου και όχι της τράπεζας.

· Ρύθμιση καθορισμένου επιτοκίου υπερημερίας μέχρι 2%.

· Κατοχύρωση του δικαιώματος προσφυγής στο δικαστήριο για αναδρομική αφαίρεση τόκων υπερημερίας, εξόδων και άλλων καταχρηστικών χρεώσεων και μάλιστα το βάρος της απόδειξης να μεταφέρεται από τον οφειλέτη στην τράπεζα.

· Απαγόρευση συμμετοχής των μετόχων και των αξιωματούχων των τραπεζών στους πλειστηριασμούς, με στόχο τον έλεγχο της διαπλοκής.

· Διαδικασία αναστολής εκποίησης, κατόπιν δικαιολογημένου παραπόνου στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.

· Υποχρέωση ενημέρωσης της Βουλής ανά τριμηνία, από την Κεντρική Τράπεζα, για την πορεία των αναδιαρθρώσεων ανά τραπεζικό ίδρυμα και κατηγορία δανείων.

· Δωρεάν νομική αρωγή στους δανειολήπτες για τη διαδικασία εκποιήσεων.

Στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε κι άλλες προτάσεις με στόχο την προστασία του δικαιώματος στη στέγαση.