Λακκοτρύπης: “Nομοθέτηση για την καινοτομία αυξάνει την απασχόληση”

{loadposition ba_textlink}

Τη σημασία της προώθησης πολιτικών που στοχεύουν σε θέσπιση νομοθεσιών και διαδικασιών που είναι φιλικές προς την καινοτομία, με στόχο την αύξηση της απασχόλησης, τόνισε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Γιώργος Λακκοτρύπης, ο οποίος συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία) που πραγματοποιήθηκε χθες στις Βρυξέλλες

Ο Υπουργός, αφού ανέφερε κατά την παρέμβασή του ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση έχει ήδη υιοθετήσει δήλωση πολιτικής που περιέχει δράσεις σχετικά με την προώθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας καθώς και άλλα μέτρα για διευκόλυνση των επενδύσεων, εξήγησε στους ομολόγους του πως η φιλική στην καινοτομία νομοθέτηση, αποτελεί παράγοντα ο οποίος μπορεί να επιδράσει θετικά στη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας.

Το Συμβούλιο σε γενικές γραμμές απασχόλησε η προώθηση της ψηφιοποίησης στην ΕΕ και η ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών τονίστηκε ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ περνά μέσα από τη ψηφιοποίηση όλων των εκφάνσεων της οικονομίας και της κοινωνίας, ενώ σημειώθηκε η ανάγκη προώθησης όλων των δράσεων της Στρατηγικής για μια Ψηφιακή Ενιαία Αγορά.

Τέλος, υπογραμμίστηκε ότι οι ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους μέλους θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη ώστε να μην υπάρχει τεχνολογικό χάσμα μεταξύ των κρατών μελών.

Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση, στο Συμβούλιο επιτεύχθηκε Συμφωνία Γενικής Προσέγγισης επί της Πρότασης Κανονισμού για τη διασφάλιση της διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών που θα επιτρέπει στους καταναλωτές, οι οποίοι βρίσκονται προσωρινά σε ένα κράτος μέλος, να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες στις οποίες διαθέτουν ήδη συνδρομή, ή να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν περιεχόμενο το οποίο έχουν αγοράσει ή μισθώσει μέσω του διαδικτύου στη χώρα διαμονής τους.

Του Συμβουλίου προηγήθηκε κοινό γεύμα εργασίας των δύο συνθέσεων του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Τηλεπικοινωνιών, στο οποίο συζητήθηκε η ψηφιοποίηση της ενιαίας αγοράς και πως αυτή ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Πηγή: KYΠΕ