Η ΟΠΟΚ εκφράζει ανησυχία για το θέμα της προστασίας του Ακάμα

{loadposition ba_textlink}

Αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι με επιστολή που απέστειλε προς τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στις 10/5/2016, επαναλαμβάνει την ανάγκη όπως ακολουθηθεί η ορθή και νόμιμη διαδικασία σχετικά με το καθεστώς προστασίας της περιοχής Natura 2000 CY400010 «Χερσόνησος Ακάμα», σύμφωνα και με την πρόσφατη Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

“Απαράδεκτες θεωρούμε τις πρόσφατες αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής σχετικά με την περιοχή Ακάμα αφού δεν διασφαλίζουν τη διατήρηση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά ούτε και την ευημερία και ανάδειξη των τοπικών κοινοτήτων. Αντιθέτως, η Διυπουργική Επιτροπή εξαιρεί όλες τις ιδιωτικές περιουσίες, ενώ εισηγείται την εκπόνηση νέου Τοπικού Σχεδίου και την επέκταση των πολεοδομικών ζωνών για ανέγερση κατοικίας, παραθεριστικής κατοικίας και τουριστικής ανάπτυξης ” αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΟΠΟΚ.

Προστίθεται ότι “η εισήγηση αυτή θα οδηγήσει σε οικοδομικές αναπτύξεις εντός της προστατευμένης περιοχής και ουσιαστικά θα ωφελήσει τους λίγους μεγαλοεπιχειρηματίες, που έχουν ξεκάθαρα συμφέροντα και έτοιμα σχέδια για την περιοχή. Απαιτούμε άμεσα την αποτελεσματική προστασία της περιοχής του Ακάμα και την ανακήρυξη ολόκληρης της Χερσονήσου σε Πάρκο Βιόσφαιρας, σύμφωνα με τους ορισμούς της UNESCO”.

Καταλήγοντας σημειώνει ότι η λεκάνη της Μεσογείου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες περιοχές παγκοσμίως για την βιοποικιλότητα και επομένως, είναι χρέος κάθε ευσυνείδητου πολίτη να συμβάλει στην προστασία της ποικιλομορφίας των διαφόρων μορφών ζωής ώστε να διαφυλαχτεί ο φυσικός πλούτος του τόπου για τις επόμενες γενεές.

Πηγή: KYΠΕ