ΠΑΣΥΝΟ: Αντίθετη στη δημιουργία Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου προς αυτονόμηση νοσοκομείων

{loadposition ba_textlink}

Η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ), τοποθετούμενη επί των σχεδίων νόμου για αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων δηλώνει αρχικά αντίθεση για τη δημιουργία Oργανισμού Δημοσίου Δικαίου, όπως παρουσιάζεται στο συγκεκριμένο προσχέδιο του νόμου, αναφέροντας ότι θεωρεί τη συγκεκριμένη πρόταση λανθασμένη και απόφαση μεγάλου ρίσκου όσον αφορά τη δημόσια υγεία.

Οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου παραπέμπουν σε δημιουργία ημικρατικού οργανισμού ο οποίος, παρόλο που σε πρώτο στάδιο θα είναι υπό τη διαχείριση του κράτους, στη συνέχεια μέσα σε ένα περιβάλλον πλήρους αυτονόμησης και Γε.ΣΥ, θα τεθεί σε μεγάλο ανταγωνισμό με τον ιδιωτικό τομέα.

Προσθέτει ότι η αυτονόμηση των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων πρέπει να προϋποθέτει τη δημιουργία του Γε.ΣΥ σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο που θα προκαθορίζεται.

Αναφέρει ακόμα ότι ο στόχος του κράτους θα πρέπει να είναι η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός των κρατικών νοσηλευτηρίων, διατηρώντας πάντοτε τον δημόσιο τους χαρακτήρα και όχι η μετατροπή του σε ημικρατικό οργανισμό.

Στο νομοσχέδιο για τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας δεν καθορίζεται κατά πόσο θα αυτονομηθούν οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, αναφέρει η ΠΑΣΥΝΟ, προσθέτοντας ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με τις Υπηρεσίες που βρίσκονται στα γενικά νοσοκομεία ( παιδοψυχιατρική, κλινική ψυχικής υγείας κ.ά.).

Προσθέτει ότι πρέπει, επίσης να ξεκαθαρίσει τι γίνεται με την κοινοτική ψυχικής υγείας και τις υπηρεσίες που προσφέρει, με τις τοξικοεξαρτήσεις, με τα κέντρα απεξάρτησης και τι θα γίνει με το Νοσοκομείο Αθαλάσσας.

Περαιτέρω η ΠΑΣΥΝΟ αναφέρει ότι σε περίπτωση που εφαρμοστεί η απόφαση για τη δημιουργία ημικρατικού οργανισμού, θα πρέπει να υπάρχει μια σαφής τοποθέτηση σχετικά με το εργασιακό καθεστώς που θα διέπει το νοσηλευτικό προσωπικό, προσθέτοντας ότι απαίτηση των νοσηλευτών είναι όπως το εργασιακό καθεστώς το οποίο υπάρχει σήμερα και αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό, να διατηρηθεί και πληρωθούν όλες οι κενές θέσεις νοσηλευτικών λειτουργών πριν την αυτονόμηση των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων.

Περαιτέρω αναφέρει ότι πρέπει να προσδιοριστεί ο ρόλος του Νοσηλευτή και η επιστημονικότητά του Νοσηλευτικού Κλάδου.

Να ορίζεται εξ’ αρχής ποια θέματα θα παραπέμπονται στο Υπουργικό Συμβούλιο, ποια θέματα θα χειρίζεται το Δ.Σ .και ποια οι Διευθυντικές ομάδες κάθε Αυτόνομου Νοσηλευτηρίου. Επίσης να ορίζονται εξ’ αρχής σε ποια θέματα μπορεί να παρεμβαίνει με διάταγμα ο Υπουργός Υγείας.

Ζητά ακόμα να παρουσιαστούν τα συμβόλαια και οι όροι εργοδότησης των εργαζομένων πριν τη ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας και όπως ορίζεται εξ’ αρχής ποια θέματα θα παραπέμπονται στο Υπουργικό Συμβούλιο, ποια θέματα θα χειρίζεται το Δ.Σ. και ποιες θα είναι οι διευθυντικές ομάδες κάθε Αυτόνομου Νοσηλευτηρίου. Επίσης να ορίζονται εξ’ αρχής τα θέματα για τα οποία θα παρεμβαίνει με διάταγμα ο Υπουργός Υγείας.

Ζητά επίσης όπως καθοριστεί ο τρόπος εκπροσώπησης των εργαζομένων νοσηλευτών το Διοικητικό Συμβούλιο των Αυτόνομων Οργανισμών και να διασφαλιστεί ότι η Νοσηλευτική Διεύθυνση στα Αυτόνομα Νοσηλευτήρια θα διατηρηθεί και δεν θα υπάγεται κάτω από άλλη Διεύθυνση.

Πηγή: KYΠΕ