Πλεόνασμα €147,2 εκ. στους οικονομικούς λογαριασμούς της Κυβέρνησης το Α΄ τρίμηνο

{loadposition ba_textlink}

Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία, το σύνολο εσόδων ανήλθε σε €1.626,8 εκ, σημειώνοντας αύξηση 8,4% από την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Οι συνολικές δαπάνες σε €1.479,6 εκ, καταγράφοντας μείωση 2,7% από την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2016 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών €604,2 εκ (0,2% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2015), εκ των οποίων ο ΦΠΑ με €334,1 εκ (μείωση 4,9%), και φόροι στο εισόδημα και πλούτο €386,8 εκ (1,5% αύξηση). Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 φτάνοντας στα €106,8 εκ.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2016 ήταν: κοινωνικές παροχές €587,4 εκ (7,9% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2015), και απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) €500,1 εκ. (5,2% μείωση). Η ενδιάμεση ανάλωση ανήλθε σε €118,7 εκ (1,5% αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο).

Πηγή: KYΠΕ