“Πνιγήκαμε” στην σκόνη

Αυξημένη είναι για δεύτερη συνεχόμενη μέρα η σκόνη στην ατμόσφαιρ, με τις μέσες ωριαίες τιμές συγκέντρωσης εισπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη των 10 μ m ( PM10) στην ατμόσφαιρα να κυμάνθηκαν στις 9 το πρωί μεταξύ 69 και 151 μ g / m3 (μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο).

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σήμερα, 15 Μαΐου και ώρα 9 π.μ., οι μέσες ωριαίες τιμές συγκέντρωσης εισπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη των 10 μ m ( PM10) στην ατμόσφαιρα ήταν αυξημένες και κυμάνθηκαν μεταξύ 69 και 151 μ g / m3 (μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο) και ως εκ τούτου αναμένεται ότι η μέση 24ωρη τιμή θα υπερβεί την αντίστοιχη οριακή τιμή των 50 μ g / m3 που έχει καθοριστεί με βάση τη σχετική νομοθεσία. Σημειώνεται ότι η τελευταία 24ωρη μέση τιμή για το Σάββατο, 14 Μαΐου, κυμάνθηκε μεταξύ 39 και 159 μ g / m3 .

Λόγω του μικρούμεγέθους των εισπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων και της πιθανής αρνητικής επίδρασής τους στην ανθρώπινη υγεία, το Τμήμα συστήνει στο κοινό και ιδιαίτερα στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι και ασθενείς) να αποφεύγουν να κυκλοφορούν σε ανοικτούς χώρους μέχρι να παρέλθει το φαινόμενο.

Επίσης, σημειώνει, απαιτείται όπως οι εργοδότες λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα (οργανωτικά ή και τεχνικά), αφού εκτιμήσουν τους κινδύνους για τους εργοδοτούμενους που βρίσκονται σε ανοικτούς χώρους. Επιπλέον, συστήνεται όπως οι εργαζόμενοι σε ανοικτούς χώρους χρησιμοποιούν κατάλληλα μέσα προσωπικής προστασίας.

Περισσότερες πληροφορίες και επιγραμμική (online) ενημέρωση για τα αποτελέσματα των μετρήσεων βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας www. airquality.dli.mlsi .gov.cy.