ΠΟΣΠΦ: Zητούμε την άμεση εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στην υγεία

{loadposition ba_textlink}

Εισήγηση για σύντομη και αποτελεσματική επίλυση των δραματικών προβλημάτων της υγείας τα οποία, όπως αναφέρει, θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, υποβάλλει η Παγκύπρια Οργάνωση Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ).

Η πρόταση υποβλήθηκε από την Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή της Ομοσπονδίας και έχει συζητηθεί και εγκριθεί από την ΠΟΣΠΦ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, για να διασφαλιστεί η άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και η σωστή προετοιμασία στην εφαρμογή του γενικού συστήματος υγείας, η ΠΟΣΠΦ προτείνει την παροχή πρόσβασης στο 100% των πολιτών σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και εξωνοσοκομειακής φροντίδας υγείας (προσωπικού ιατρού, φαρμάκων, εργαστηριακών εξετάσεων και υπηρεσιών ειδικών ιατρών σε εξωτερική βάση).

Υπολογίζεται ότι θα καλυφθεί έτσι το 90% των αναγκών πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με μόνο το 60% του συνολικού κόστους της εισαγωγής γενικού σχεδίου υγείας, όπως αναφέρεται.

Η ΠΟΣΠΦ εισηγείται ακόμα επίσπευση της διαδικασίας αυτονόμησης των δημόσιων νοσοκομείων και προετοιμασία των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων για καθολική ενδονοσοκομειακή φροντίδα.

Η πρότασή της προβλέπει εισαγωγή στην πρώτη φάση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας- του προσωπικού ιατρού (ενηλίκων και παιδιών), των εργαστηριακών εξετάσεων και των φαρμάκων. Σε διάστημα 3 – 6 μηνών, δηλ. στη 2η φάση, ένταξη των ειδικών ιατρών (εξωτερική βάση) και άλλων επαγγελματιών υγείας (νοσηλευτών, φυσιοθεραπευτών, κλινικών ψυχολόγων, κλινικών διαιτολόγων κλπ). Στην 3η και τελευταία φάση, προτείνει να ενταχθεί η ενδονοσοκομειακή φροντίδα σε χρονικό διάστημα το οποίο θα θεωρηθεί λογικό και το οποίο θα πρέπει να καταγραφεί με σαφή χρονοδιάγραμμα.

Η Οργάνωση αναφέρει ακόμα ότι το κόστος της ενδονοσοκομειακής φροντίδας αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό (40%), «άρα με την πρότασή μας οι πολίτες θα καλυφθούν περίπου στο 90% των αναγκών υγείας (επισκέψεις σε όλους τους επαγγελματίες υγείας, φάρμακα, εργαστηριακές εξετάσεις) με μόνο 1.20% συνεισφορά από τους εργαζόμενους και 1.55% από τους εργοδότες, 2.40% από το κράτος, ποσοστά τα οποία δεν αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την οικονομία».

Ταυτόχρονα υποβάλλει πρόταση για βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στην Κύπρο, εισηγούμενη τη δημιουργία ενός μη κυβερνητικού ανεξάρτητου Ινστιτούτου διαχείρισης κλινικής ποιότητας που θα εποπτεύει τόσο τον δημόσιο τομέα όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Στην διοίκηση του Ινστιτούτου θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην υγεία, Υπουργείο Υγείας, Επαγγελματίες υγείας, ΠΟΣΠΦ, ασφαλιστικοί οργανισμοί κα.

Ο κύριος ρόλος του Ινστιτούτου θα είναι η ανάπτυξη της κουλτούρας, στρατηγικής και αντίστοιχων δομών για εισαγωγή ολοκληρωμένου συστήματος κλινικής διαχείρισης ποιότητας. Συγκεκριμένα το Ινστιτούτο θα έχει την ευθύνη σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς στα θέματα υγείας (Υπουργείο Υγείας, ΠΟΣΠΦ, Επαγγελματίες Υγείας, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί) να προωθήσει ένα στρατηγικό σχέδιο 3ετίας.

Πηγή: KYΠΕ