Πτώση -28 % οι κυπριακές εξαγωγές Ιανουάριο-Μάρτιο 2016

{loadposition ba_textlink}

Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε € 149,2 δις και πτώση 8 % σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2015 ( € 162,9 δις ). Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ κατέγραψε πλεόνασμα € 28,6 δισ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο το Μάρτιο 2016, σε σύγκριση με + € 19,9 δις στο τέλος Μαρτίου 2015. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε σε € 149,3 δις το Μάρτιο 2016 , μειωμένα κατά 2 % σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2015.

Στην Κύπρο οι συνολικές εξαγωγές ανήλθαν σε 0,4 δις, πτώση κατά -28 %(0,2 δις -45 % εντός της ΕΕ και 0,2 δις, ή πτώση -2 % εκτός της ΕΕ).

Παρομοίως οι συνολικές εισαγωγές ανήλθαν σε 1.1δις, πτώση -5 % (0,8 -5 % εντός της ΕΕ και 0,3 ή -6 % εκτός ΕΕ).

Την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου του 2016, οι εξαγωγές της ζώνης του ευρώ αγαθών προς τον υπόλοιπο κόσμο μειώθηκαν σε 485,8 δις (μείωση 1 % σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2015) και οι εισαγωγές μειώθηκαν στα € 432,0 δις (μείωση 3 % σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015 ).

Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ κατέγραψε πλεόνασμα 53,9 δις, έναντι, 46,8 δις τον Ιανουάριο- Μάρτιο του 2015. Εντός της ζώνης του ευρώ ο συνολικός όγκος του εμπορίου παρέμεινε σχεδόν σταθερός στα 422,1 δις τον Ιανουάριο- Μάρτιο του 2016.

Η πρώτη εκτίμηση για τις εξαγωγές εκτός ΕΕ το Μάρτιο του 2016 ήταν για έναν όγκο 150, 7 δις μείωση κατά 7 % σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2015 ( 162,4 δις ). Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 143,5 δις , μείωση κατά 8 % σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2015 (155,7 δις). Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ παρουσίασε πλεόνασμα 7,2 δις, σε σύγκριση με € 6,7 δις το Μάρτιο 2015. Ο δε όγκος του εμπορίου εντός ΕΕ μειώθηκε σε € 270,9 δις το Μάρτιο 2016 , – 2 % σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2015.

Τέλος το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2016, οι εξαγωγές εκτός ΕΕ μειώθηκαν σε 409,1 δις ( μείωση της τάξης του 4 % σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2015) και οι εισαγωγές μειώθηκαν στα 409,9 δις ( μείωση της τάξης του 5 % σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2015).

Πηγή: KYΠΕ