Γενικός ελεγκτής εναντίον Αλέκου Μιχαηλίδη

 

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα στον “Φ”, ο Γενικός Ελεγκτής ζητά από τον Αλέκο Μιχαηλίδη να δώσει οδηγίες για διεξαγωγή διοικητικής έρευνας σχετικά με την πληροφόρηση που δόθηκε στην Ελεγκτική Υπηρεσία, όσον αφορά το ζήτημα αγοράς 84 διπλοκάμπινων οχημάτων από το δημόσιο. Την επιστολή υπογράφει ο προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών της Ελεγκτικής Υπηρεσίας κ. Ανδρέας Χασαπόπουλος.

Ελλειπής και παραπλανητική η πληροφόρηση, καταγγέλλουν μέσω της επιστολής: 
«Θεωρούμε ότι η πληροφόρηση που μας υποβάλατε και, ενδεχομένως να σας δόθηκε από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, είναι ελλιπής ή/και παραπλανητική, όσον αφορά την ουσία του θέματος που εξεταζόταν, δηλαδή του χρόνου παράδοσης (των οχημάτων). Ως εκ τούτου, εισηγούμαστε όπως δοθούν οδηγίες στη Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου σας, για διεξαγωγή διοικητικής έρευνας για το θέμα αυτό».

Ίσως φταίει ο χρόνος παράδοσης

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, υποθέτει μέσω της επιστολής πως ίσως αυτό που απέτρεψε άλλους προσφοροδότες απο το να υποβάλλουν προσφορά, ήταν ο χρόνος παράδοσης ο οποίος δεν έπρεπε να ξεπερνά τις 18 εβδομάδες. 

Τι γίνεται με την αύξηση του αριθμού των οχημάτων;

Δεν αποφεύγει να θέσει επίσης ο Γενικός Ελεγκτής το ερώτημα περί αυξήσεως των οχημάτων σχετικά με τους λόγους για τους οποίους το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ως αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισμού, αποφάσισε την αύξηση του αριθμού των οχημάτων. 

Σημειώνεται εν τέλει πως η Ελεγκτικη Υπηρεσία θεώρησε τους όρους που φορούσαν την παροχή των 84 οχημάτων φωτογραφικούς και περιοριστικούς.